SITUACIÓ DELS EMPLEATS PÚBLICS AMB TEMPORALITAT ABUSIVA, SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS PER A LA GESTIÓ DE COLÒNIES FELINES I ESPECIAL CATALUNYA

SITUACIÓ DELS EMPLEATS PÚBLICS AMB TEMPORALITAT ABUSIVA, SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS PER A LA GESTIÓ DE COLÒNIES FELINES I ESPECIAL CATALUNYA

El Tribunal Suprem fixa que el termini de 4 anys de prescripció del Dret de l’Administració per determinar el deute tributari computa de data a data i Especial Catalunya.

El Tribunal Suprem fixa que el termini de 4 anys de prescripció del Dret de l’Administració per determinar el deute tributari computa de data a data i Especial Catalunya.

LA COMPLEXITAT D'ELABORAR CORRECTAMENT LES ORDENANCES.

LA COMPLEXITAT D'ELABORAR CORRECTAMENT LES ORDENANCES.

El TSJM rebutja declarar fixos tres treballadors públics després de les qüestions prejudicials elevades al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

El TSJM rebutja declarar fixos tres treballadors públics després de les qüestions prejudicials elevades al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

EL DRET D'INFORMACIÓ EN ELS EXPEDIENTS MUNICIPALS.

EL DRET D'INFORMACIÓ EN ELS EXPEDIENTS MUNICIPALS.

La sentència del TJUE de 22 de febrer de 2024, sobre l'abús de la temporalitat en l'Administració, i la reacció més immediata dels tribunals espanyols.

La sentència del TJUE de 22 de febrer de 2024, sobre l'abús de la temporalitat en l'Administració, i la reacció més immediata dels tribunals espanyols.

LIQUIDACIONS FERMES IIVTNU, INSTAL·LACIÓ DE CAMBRES SENSE AUTORITZACIÓ I ESFORÇ FISCAL DE 2022

LIQUIDACIONS FERMES IIVTNU, INSTAL·LACIÓ DE CAMBRES SENSE AUTORITZACIÓ I ESFORÇ FISCAL DE 2022

ENERGIES RENOVABLES: ELS AJUNTAMENTS ENFRONT DE LA PROLIFERACIÓ DELS PARCS EÒLICS I PLANTES FOTOVOLTAIQUES.

ENERGIES RENOVABLES: ELS AJUNTAMENTS ENFRONT DE LA PROLIFERACIÓ DELS PARCS EÒLICS I PLANTES FOTOVOLTAIQUES.

Modificació del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals i l'increment complementari del 0,5 per cent en les retribucions del personal al servei del sector públic.

Modificació del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals i l'increment complementari del 0,5 per cent en les retribucions del personal al servei del sector públic.

El Tribunal Suprem impedeix als Ajuntaments embargar comptes fora del seu municipi.

El Tribunal Suprem impedeix als Ajuntaments embargar comptes fora del seu municipi.

Mesures del Govern espanyol en matèria d'energia renovable, d'utilitat per als ajuntaments afectats per projectes de parcs eòlics i solars-fotovoltaics.

Mesures del Govern espanyol en matèria d'energia renovable, d'utilitat per als ajuntaments afectats per projectes de parcs eòlics i solars-fotovoltaics.

Modificacions de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local.

Modificacions de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local.

Pressupostos Generals de l'Estat per al 2024 i el sanejament del dèficit dels Ajuntaments i la Intel·ligència Artificial arriba també als Ajuntaments.

Pressupostos Generals de l'Estat per al 2024 i el sanejament del dèficit dels Ajuntaments i la Intel·ligència Artificial arriba també als Ajuntaments.

Anul·lats dos apartats de sengles bases per a un concurs de mèrits, el veto dels apartaments turístics a les comunitats de propietaris i les subvencions destinades a la transformació digital i modernització dels sistemes de gestió del padró.

Anul·lats dos apartats de sengles bases per a un concurs de mèrits, el veto dels apartaments turístics a les comunitats de propietaris i les subvencions destinades a la transformació digital i modernització dels sistemes de gestió del padró.

PREPARACIÓ DEL PRESSUPOST PER A 2024. NOTES ESPECIALMENT PER ALS NOUS/VES ALCALDES/SES

PREPARACIÓ DEL PRESSUPOST PER A 2024. NOTES ESPECIALMENT PER ALS NOUS/VES ALCALDES/SES

Polítiques Actives d'Ocupació en municipis de menys de 1.000 habitants de Catalunya i subvencions per a la redacció de projectes d'obra d'equipaments culturals de titularitat municipal

Polítiques Actives d'Ocupació en municipis de menys de 1.000 habitants de Catalunya i subvencions per a la redacció de projectes d'obra d'equipaments culturals de titularitat municipal

L'exempció per a l'Església Catòlica de l'Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO), les indemnitzacions per cessament d’un funcionari interí i convocatòries especial Catalunya

L'exempció per a l'Església Catòlica de l'Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO), les indemnitzacions per cessament d’un funcionari interí i convocatòries especial Catalunya

Aprovat l’increment del 0,5% en les retribucions del personal al servei del sector públic.

Aprovat l’increment del 0,5% en les retribucions del personal al servei del sector públic.

LLEI 7/2023, DE 28 DE MARÇ, DE PROTECCIÓ DELS DRETS I EL BENESTAR DELS ANIMALS.

JA HA ENTRAT EN VIGOR DE LA LLEI 7/2023, DE 28 DE MARÇ, DE PROTECCIÓ DELS DRETS I EL BENESTAR DELS ANIMALS.

OPORTUNITAT A LA TARDOR DE REVISAR, MODIFICAR O IMPLANTAR ORDENANCES FISCALS.

OPORTUNITAT A LA TARDOR DE REVISAR, MODIFICAR O IMPLANTAR ORDENANCES FISCALS.

Subvencions a ens locals de Catalunya per actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic i aprovació de les bases específiques de subvencions per a l'accessibilitat a les biblioteques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya

Subvencions a ens locals de Catalunya per actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic i aprovació de les bases específiques de subvencions per a l'accessibilitat a les biblioteques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya

La declaració d'inconstitucionalitat de l'impost de plusvàlua municipal, els Projectes Singulars Enllumenat Municipal i especial Catalunya

La declaració d'inconstitucionalitat de l'impost de plusvàlua municipal, els Projectes Singulars Enllumenat Municipal i especial Catalunya

IMPACTE I BENEFICIS PER ALS MUNICIPIS, DE LA IMPLANTACIÓ DE PARCS EÒLICS I PLANTES SOLARS FOTOVOLTAIQUES A CATALUNYA.

Prevenir per actuar en conseqüència en la implantació d'ENERGIES RENOVABLES a Catalunya.

Noves mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna, de suport a la reconstrucció de l'illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat i la finalització de la situació de crisi sanitària .

Noves mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna, de suport a la reconstrucció de l'illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat i la finalització de la situació de crisi sanitària .

ESPECIAL ELECCIONS LOCALS MAIG 2023. EL CARTIPÀS MUNICIPAL: LA NOVA ORGANITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT.

ESPECIAL ELECCIONS LOCALS MAIG 2023. EL CARTIPÀS MUNICIPAL: LA NOVA ORGANITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT.

EL TRIBUNAL SUPREM PERMET REDUIR LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES SATISFETA DURANT L’ESTAT D’ALARMA

EL TRIBUNAL SUPREM PERMET REDUIR LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES SATISFETA DURANT L’ESTAT D’ALARMA

DOSSIER PER A LA CONSTITUCIÓ DE LES NOVES CORPORACIONS LOCALS DESPRÉS DE LES ELECCIONS DEL 28 DE MAIG DE 2023 I ELS/LES ALCALDES/SES.

DOSSIER PER A LA CONSTITUCIÓ DE LES NOVES CORPORACIONS LOCALS DESPRÉS DE LES ELECCIONS DEL 28 DE MAIG DE 2023 I ELS/LES ALCALDES/SES.

Mesures urgents en matèria agrària i d'aigües, en resposta a la sequera i a l'agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques.

Mesures urgents en matèria agrària i d'aigües, en resposta a la sequera i a l'agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques.

Més sobre el que convé saber de les Eleccions municipals del 28 de maig de 2023.

Més sobre el que convé saber de les Eleccions municipals del 28 de maig de 2023.

Informació complementària sobre els membres de les meses electorals i particularitats en les eleccions municipals

Informació complementària sobre els membres de les meses electorals i particularitats en les eleccions municipals

Publicació del calendari electoral 2023

Publicació del calendari electoral 2023

Les obligacions i els drets de les persones nomenades per constituir les meses electorals el dia 28 de maig de 2023.

Les obligacions i els drets de les persones nomenades per constituir les meses electorals el dia 28 de maig de 2023.

CONVOCATÒRIA ELECTORAL: Pel Reial Decret 207/2023, de 3 d'abril, es convoquen eleccions locals i autonòmiques per a l'últim diumenge de maig, dia 28.

CONVOCATÒRIA ELECTORAL: Pel Reial Decret 207/2023, de 3 d'abril, es convoquen eleccions locals i autonòmiques per a l'últim diumenge de maig, dia 28.

ELECCIONS LOCALS PER AL 28 DE MAIG DE 2023, EL REGISTRE DE PLANS D'IGUALTAT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I LA LLEI 7/2023, DE 28 DE MARÇ, DE PROTECCIÓ DELS DRETS I EL BENESTAR DELS ANIMALS.

ELECCIONS LOCALS PER AL 28 DE MAIG DE 2023, EL REGISTRE DE PLANS D'IGUALTAT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I LA LLEI 7/2023, DE 28 DE MARÇ, DE PROTECCIÓ DELS DRETS I EL BENESTAR DELS ANIMALS.

LA PLUSVÀLUA QUE HA CONVALIDAT EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

LA PLUSVÀLUA QUE HA CONVALIDAT EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

EL PAPER DE LES CORPORACIONS LOCALS A LA LLEI ESTATAL 3/2023, DE 28 DE FEBRER, D'OCUPACIÓ I DECRET LLEI 1/2023, DE 28 DE FEBRER PER FER FRONT A LA SITUACIÓ DE SEQUERA.

EL PAPER DE LES CORPORACIONS LOCALS A LA LLEI ESTATAL 3/2023, DE 28 DE FEBRER, D'OCUPACIÓ I DECRET LLEI 1/2023, DE 28 DE FEBRER PER FER FRONT A LA SITUACIÓ DE SEQUERA.

PERQUÈ LES EMPRESES ENERGÈTIQUES HAN DE PAGAR ALS AJUNTAMENTS DUES TAXES PER LES LÍNIES ELÈCTRIQUES I CANONADES? La Taxa especial de l' 1,5% i la taxa general.

PERQUÈ LES EMPRESES ENERGÈTIQUES HAN DE PAGAR ALS AJUNTAMENTS DUES TAXES PER LES LÍNIES ELÈCTRIQUES I CANONADES? La Taxa especial de l' 1,5% i la taxa general.

LA LLEI 2/2023, DEL 20 DE FEBRER, REGULADORA DE LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES QUE INFORMIN SOBRE INFRACCIONS NORMATIVES I DE LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ.

LA LLEI 2/2023, DEL 20 DE FEBRER, REGULADORA DE LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES QUE INFORMIN SOBRE INFRACCIONS NORMATIVES I DE LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ.

ORDENANCES FISCALS. TRÀMIT D'APROVACIÓ I PUBLICACIÓ INFORMACIÓ D'INTERÈS PER ALS/LES SECRETARIS/ES DELS AJUNTAMENTS

ORDENANCES FISCALS. TRÀMIT D'APROVACIÓ I PUBLICACIÓ INFORMACIÓ D'INTERÈS PER ALS/LES SECRETARIS/ES DELS AJUNTAMENTS

Informació a subministrar per les corporacions locals relativa a l'esforç fiscal de 2021 i la seva comprovació en les Delegacions d'Economia i Hisenda i Especial Catalunya

Informació a subministrar per les corporacions locals relativa a l'esforç fiscal de 2021 i la seva comprovació en les Delegacions d'Economia i Hisenda i Especial Catalunya

MODIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL I ESPECIAL CATALUNYA

MODIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL I ESPECIAL CATALUNYA

NOVES SENTÈNCIES FAVORABLES A LA IMPLANTACIÓ DE LES TAXES A LÍNIES ELÈCTRIQUES I EMPRESES DE GAS, AIGUA I HIDROCARBURS.

NOVES SENTÈNCIES FAVORABLES A LA IMPLANTACIÓ DE LES TAXES A LÍNIES ELÈCTRIQUES I EMPRESES DE GAS, AIGUA I HIDROCARBURS.

Programa de millora de la competitivitat i de dinamització del Patrimoni Històric i Convocatòries especial Catalunya

Programa de millora de la competitivitat i de dinamització del Patrimoni Històric i Convocatòries especial Catalunya

LLEI 31/2022, DE 23 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L'ANY 2023.

LLEI 31/2022, DE 23 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L'ANY 2023.

AVANTPROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE SÒL I REHABILITACIÓ URBANA I PROJECTE DE LLEI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.

AVANTPROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE SÒL I REHABILITACIÓ URBANA I PROJECTE DE LLEI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.

L’IAE a les empreses durant l'estat d'alarma, el Conveni amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, per a la posada en marxa d'un projecte d'acostament de l'administració a la ciutadania del món rural i especial Catalunya.

L’IAE a les empreses durant l'estat d'alarma, el Conveni amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, per a la posada en marxa d'un projecte d'acostament de l'administració a la ciutadania del món rural i especial Catalunya.

Una Administració del Segle XXI, el Pla "L'Administració prop de tu", subvencions a entitats locals per al foment de l'ús de la bicicleta a través d'inversió en infraestructura ciclista i subvencions especial Catalunya

Una Administració del Segle XXI, el Pla "L'Administració prop de tu", subvencions a entitats locals per al foment de l'ús de la bicicleta a través d'inversió en infraestructura ciclista i subvencions especial Catalunya

LLICÈNCIES MUNICIPALS: PARCS EÒLICS I SOLARS. CAL LA LLICÈNCIA D'OBRES?. ESPECIAL CATALUNYA, AJUTS I SUBVENCIONS.

LLICÈNCIES MUNICIPALS: PARCS EÒLICS I SOLARS. CAL LA LLICÈNCIA D'OBRES?. ESPECIAL CATALUNYA, AJUTS I SUBVENCIONS.

Tercera i quarta convocatòria del Programa d'incentius a Projectes pilot singulars de Comunitats Energètiques (P. CEE), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i Especial Catalunya.

Tercera i quarta convocatòria del Programa d'incentius a Projectes pilot singulars de Comunitats Energètiques (P. CEE), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i Especial Catalunya.

LA RECAPTACIÓ LOCAL DELS TRIBUTS

LA RECAPTACIÓ LOCAL DELS TRIBUTS

Ajudes a Oficines de Transformació Comunitària per a la promoció i dinamització de comunitats energètiques (Programa CE Oficines) i ajuts per al manteniment d' aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació

Ajudes a Oficines de Transformació Comunitària per a la promoció i dinamització de comunitats energètiques (Programa CE Oficines) i ajuts per al manteniment d' aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació

Mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural "Pla +SE" i Protocol d' actuació davant de pràctiques contra la competència en la Llei de Contractes.

Mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural "Pla +SE" i Protocol d' actuació davant de pràctiques contra la competència en la Llei de Contractes.

Especial Catalunya. Ajuts i subvencions.

Especial Catalunya. Ajuts i subvencions.

PLA + SEGURETAT ENERGÈTICA (+SE), NOU PRONUNCIAMENT DEL TRIBUNAL SUPREM: CONTRA L'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I ESPECIAL CATALUNYA

PLA + SEGURETAT ENERGÈTICA (+SE), NOU PRONUNCIAMENT DEL TRIBUNAL SUPREM: CONTRA L'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I ESPECIAL CATALUNYA

Bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i Especial Catalunya

Bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i Especial Catalunya

El Canal de Denúncies, protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives, obertura del tràmit d'audiència col·lectiva previ a l'aprovació de la Resolució sobre la determinació dels valors de referència i Especial Catalunya

El Canal de Denúncies, protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives, obertura del tràmit d'audiència col·lectiva previ a l'aprovació de la Resolució sobre la determinació dels valors de referència i Especial Catalunya

Pla de Contingència de Seguretat Energètica i els Fons del Pla de Recuperació, correcció d'errades de la Llei 15/2022, mesures urgents en l'àmbit de l'energia i especial Catalunya.

Pla de Contingència de Seguretat Energètica i els Fons del Pla de Recuperació, correcció d'errades de la Llei 15/2022, mesures urgents en l'àmbit de l'energia i especial Catalunya.

Bases reguladores de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Especial subvencions Catalunya.

Bases reguladores de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Especial subvencions Catalunya.

Subvencions destinades a accions per a l'impuls de l'Agenda 2030 en les Entitats Locals i Especial Catalunya

Subvencions destinades a accions per a l'impuls de l'Agenda 2030 en les Entitats Locals i Especial Catalunya

Mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, en l’àmbit de l’eficiència energètica, mesures urgents en matèria d’incendis forestals i especial Catalunya.

Mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, en l’àmbit de l’eficiència energètica, mesures urgents en matèria d’incendis forestals i especial Catalunya.

Subvencions especial Catalunya en l’àmbit de les arts, per a les sales d’exhibició cinematogràfica, en l’àmbit de la innovació i la cultura digital i per la realització d’actuacions de manteniment de camins no rodats.

Subvencions especial Catalunya en l’àmbit de les arts, per a les sales d’exhibició cinematogràfica, en l’àmbit de la innovació i la cultura digital i per la realització d’actuacions de manteniment de camins no rodats.

Convocatòria, per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats i Correcció d’errades a l'Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny.

Convocatòria, per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats i Correcció d’errades a l'Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny,.

Transparència, accés a la informació pública i bon govern, en les microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME) en la contractació pública, Llei integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació i especial Catalunya

Transparència, accés a la informació pública i bon govern, en les microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME) en la contractació pública, Llei integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació i especial Catalunya

SITUACIÓ DE LA TELEFONIA MÒBIL ALS MUNICIPIS, CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS PER A L'IMPULS DE L'AGENDA 2030 EN LES EELL I ESPECIAL CATALUNYA

SITUACIÓ DE LA TELEFONIA MÒBIL ALS MUNICIPIS, CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS PER A L'IMPULS DE L'AGENDA 2030 EN LES EELL I ESPECIAL CATALUNYA

Noves mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, modificació del RD 1023/2020, de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, convocatòries de ajudes per la creació de UOP i especial Catalunya

Noves mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, modificació del RD 1023/2020, de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, convocatòries de ajudes per la creació de UOP i especial Catalunya

Actuacions en economia circular, recuperació ambiental de zones mineres i contra el risc d’inundació; ajudes per al suport a mercats; pel suport de les activitats comercials en zones rurals i especial subvencions Catalunya.

Actuacions en economia circular, recuperació ambiental de zones mineres i contra el risc d’inundació; ajudes per al suport a mercats; pel suport de les activitats comercials en zones rurals i especial subvencions Catalunya.

Especial subvencions Catalunya

Especial subvencions Catalunya

Noves normes sobre rehabilitació d'habitatges i Especial subvencions Catalunya.

Noves normes sobre rehabilitació d'habitatges i Especial subvencions Catalunya.

Les condicions financeres dels préstecs de les entitats locals amb el fons de finançament, el Programa «unico-5g redes» i altres subvencions especials Catalunya

Les condicions financeres dels préstecs de les entitats locals amb el fons de finançament, el Programa «unico-5g redes» i altres subvencions especials Catalunya

Aprovació de les bases reguladores d’ajuts i subvencions especial Catalunya

Aprovació de les bases reguladores d’ajuts i subvencions especial Catalunya

Bases per a la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, dirigides a projectes de infraestructures ambientals, socials i digitals, Ajuts a la digitalització i preservació del Patrimoni Bibliogràfic i Ajudes especial Catalunya

Bases per a la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, dirigides a projectes de infraestructures ambientals, socials i digitals, Ajuts a la digitalització i preservació del Patrimoni Bibliogràfic i Ajudes especial Catalunya

Ajudes a les Corporacions Locals i Empreses Públiques Municipals l'any 2022, per a obres d'accessibilitat i obres en infraestructures esportives relacionades amb la celebració de competicions de caràcter internacional i Especial Catalunya.

Ajudes a les Corporacions Locals i Empreses Públiques Municipals l'any 2022, per a obres d'accessibilitat i obres en infraestructures esportives relacionades amb la celebració de competicions de caràcter internacional i Especial Catalunya.

SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES PROMOGUTS PER ENTITATS LOCALS, PER ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE, SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS I ALTRES SUBVENCIONS ESPECIAL CATALUNYA

SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES PROMOGUTS PER ENTITATS LOCALS, PER ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE, SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS I ALTRES SUBVENCIONS ESPECIAL CATALUNYA

NOVETATS A CATALUNYA

NOVETATS A CATALUNYA

Convocatòria de propostes per la lluita contra la corrupció Internal Security Fund (ISF) i normativa especial Catalunya.

Convocatòria de propostes per la lluita contra la corrupció Internal Security Fund (ISF) i normativa especial Catalunya.

Reial decret 286/2022, de 19 d'abril, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de màscares durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. (BOE 20 d'abril de 2022) i Ajuts i subvencions a Catalunya.

Reial decret 286/2022, de 19 d'abril, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de màscares durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. (BOE 20 d'abril de 2022) i Ajuts i subvencions a Catalunya.

NOVETATS SOBRE AJUTS I SUBVENCIONS A CATALUNYA

NOVETATS SOBRE AJUTS I SUBVENCIONS A CATALUNYA

Ordenances que garanteixin el compliment de les noves obligacions relatives a la recollida i gestió de residus, Ajuts per a projectes de conservació, protecció i difusió de béns declarats Patrimoni Mundial, corresponents a l’any 2022 i altres.

Ordenances que garanteixin el compliment de les noves obligacions relatives a la recollida i gestió de residus, Ajuts per a projectes de conservació, protecció i difusió de béns declarats Patrimoni Mundial, corresponents a l’any 2022 i altres.

AMPLIACIÓ DE LA NOTA-RESUM DEL REIAL DECRET LLEI 6/2022, DE 29 DE MARÇ I RESOLUCIÓ DE 24 DE MARÇ DE 2022, PROCEDIMENT DE COMPENSACIÓ DE L'EXEMPCIÓ EN L'IBI DE NATURALESA RÚSTICA PER A L'EXERCICI 2022

AMPLIACIÓ DE LA NOTA-RESUM DEL REIAL DECRET LLEI 6/2022, DE 29 DE MARÇ I RESOLUCIÓ DE 24 DE MARÇ DE 2022, PROCEDIMENT DE COMPENSACIÓ DE L'EXEMPCIÓ EN L'IBI DE NATURALESA RÚSTICA PER A L'EXERCICI 2022

REIAL DECRET LLEI 6/2022, de 29 de març, pel que s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna i Disposicions especials Catalunya.

REIAL DECRET LLEI 6/2022, de 29 de març, pel que s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna i Disposicions especials Catalunya.

Possible eliminació de l'IAE, convocatòria per a la concessió de subvencions i la distribució als municipis i EMD de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya

Possible eliminació de l'IAE, convocatòria per a la concessió de subvencions i la distribució als municipis i EMD de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya

Revisió dels preus als contractes públics d’obres, les compensacions per la pèrdua de recaptació derivada dels beneficis fiscals en els tributs locals, mesures urgents de recolzament al sector agrari per causa de la sequera i l'Acord del Consell de l'ACA

Revisió dels preus als contractes públics d’obres, les compensacions per la pèrdua de recaptació derivada dels beneficis fiscals en els tributs locals, mesures urgents de recolzament al sector agrari per causa de la sequera i l'Acord del Consell de l'ACA

QUÈ SÓN LES PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI? SÓN TAXES O PREUS PÚBLICS?. ACTUALITZACIÓ DEL COST DE FINANÇAMENT. PRINCIPI DE PRUDÈNCIA FINANCERA.

QUÈ SÓN LES PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI? SÓN TAXES O PREUS PÚBLICS?. ACTUALITZACIÓ DEL COST DE FINANÇAMENT. PRINCIPI DE PRUDÈNCIA FINANCERA.

Fixació del nou salari mínim interprofessional, les primeres sentencies dels Tribunals Superiors sobre les liquidacions de plusvàlues i subvencions

Fixació del nou salari mínim interprofessional, les primeres sentencies dels Tribunals Superiors sobre les liquidacions de plusvàlues i subvencions

Nova regulació de la plusvàlua, compte enrere davant el canvi climàtic, programa campus rural i l'​​​​​​​Institut Català d'Energia

Nova regulació de la plusvàlua, compte enrere davant el canvi climàtic, programa campus rural i l'​​​​​​​Institut Català d'Energia

Compensació per implantació del SII-IVA, informació a subministrar relativa a l’esforç fiscal de 2020 i Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a impulsar la rehabilitació d'habitatges a Catalunya.

Compensació per implantació del SII-IVA, informació a subministrar relativa a l’esforç fiscal de 2020 i Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a impulsar la rehabilitació d'habitatges a Catalunya.

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA

LEGISLACIÓ D’INTERÈS PER A LES CORPORACIONS LOCALS. ANY 2022.

LEGISLACIÓ D’INTERÈS PER A LES CORPORACIONS LOCALS. ANY 2022.

FONS EUROPEUS O FINANÇAMENT LOCAL ÒPTIM EN ELS PETITS MUNICIPIS

FONS EUROPEUS O FINANÇAMENT LOCAL ÒPTIM EN ELS PETITS MUNICIPIS

REIAL DECRET-LLEI 7/2021, DE 27 D'ABRIL, DE TRANSPOSICIÓ DE DIRECTIVES DE LA UNIÓ EUROPEA.

REIAL DECRET-LLEI 7/2021, DE 27 D'ABRIL, DE TRANSPOSICIÓ DE DIRECTIVES DE LA UNIÓ EUROPEA.

NOTA INFORMATIVA RESPECTE SENTÈNCIA SOBRE LES SENYALS DE TRÀNSIT VIARI FACULTAT PRÒPIA, O NO, DE CADA AJUNTAMENT, REGULADA A TRAVÉS D’ORDENANCES MUNICIPALS

NOTA INFORMATIVA RESPECTE SENTÈNCIA SOBRE LES SENYALS DE TRÀNSIT VIARI FACULTAT PRÒPIA, O NO, DE CADA AJUNTAMENT, REGULADA A TRAVÉS D’ORDENANCES MUNICIPALS

IMPORTANT SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM!! INTERPRETACIÓ DE CONTRACTES PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ

IMPORTANT SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM!! INTERPRETACIÓ DE CONTRACTES PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ

INFORMACIÓ IMPORTANT!! ESFORÇ FISCAL DE LES CORPORACIONS LOCALS

INFORMACIÓ IMPORTANT!! ESFORÇ FISCAL DE LES CORPORACIONS LOCALS

PROPOSICIÓ NO DE LLEI PER A L’ELABORACIÓ D’UN ESTATUT BÀSIC DELS MUNICIPIS DE MENOR POBLACIÓ

PROPOSICIÓ NO DE LLEI PER A L’ELABORACIÓ D’UN ESTATUT BÀSIC DELS MUNICIPIS DE MENOR POBLACIÓ

DECRET LLEI 54/2020, DE 29 DE DESEMBRE, DE NECESSITATS FINANCERES DEL SECTOR PÚBLIC EN PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA

DECRET LLEI 54/2020, DE 29 DE DESEMBRE, DE NECESSITATS FINANCERES DEL SECTOR PÚBLIC EN PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA

NOVES DISPOSICIONS LEGALS EN MATERIA D'HABITATGE, NOVES MODALITATS D'ALLOTJAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I MESURES EXTRAORDINÀRIES DE CARÀCTER ECONÒMIC EN EL SECTOR DE LES INSTAL·LACIONS JUVENILS

NOVES DISPOSICIONS LEGALS EN MATERIA D'HABITATGE, NOVES MODALITATS D'ALLOTJAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I MESURES EXTRAORDINÀRIES DE CARÀCTER ECONÒMIC EN EL SECTOR DE LES INSTAL·LACIONS JUVENILS

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESTABLEIX JURISPRUDÈNCIA I DICTAMINA QUE ELS TERRENYS INCLOSOS EN LA XARXA NATURA 2000 HAN DE PROTEGIR-SE COM A SÒLS NO URBANITZABLES D'ESPECIAL PROTECCIÓ.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESTABLEIX JURISPRUDÈNCIA I DICTAMINA QUE ELS TERRENYS INCLOSOS EN LA XARXA NATURA 2000 HAN DE PROTEGIR-SE COM A SÒLS NO URBANITZABLES D'ESPECIAL PROTECCIÓ.

L'ADMINISTRACIÓ LOCAL COM A PEÇA CLAU EN EL CONEIXEMENT DE LES NECESSITATS I EN EL SERVEI DIRECTE A LA CIUTADANIA. MESURES PER A PAL·LIAR ELS GREUS PERJUDICIS QUE PRODUEIX LA CRISI SANITÀRIA, ECONÒMICA I SOCIAL GENERADA PER LA COVID-19 EN LA POBLACIÓ.

L'ADMINISTRACIÓ LOCAL COM A PEÇA CLAU EN EL CONEIXEMENT DE LES NECESSITATS I EN EL SERVEI DIRECTE A LA CIUTADANIA. MESURES PER A PAL·LIAR ELS GREUS PERJUDICIS QUE PRODUEIX LA CRISI SANITÀRIA, ECONÒMICA I SOCIAL GENERADA PER LA COVID-19 EN LA POBLACIÓ.

MODERNITZACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I EXECUCIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA.

MODERNITZACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I EXECUCIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA.

LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2021 I ELS BANCS, COMISSIONS PERCEBUDES PEL MANTENIMENT DE COMPTE DELS AJUNTAMENTS D’ESTALVI I SUPERÀVITS PRESSUPOSTARIS.

LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2021 I ELS BANCS, COMISSIONS PERCEBUDES PEL MANTENIMENT DE COMPTE DELS AJUNTAMENTS D’ESTALVI I SUPERÀVITS PRESSUPOSTARIS.

Informació del PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A 2021 i del REIAL DECRET-LLEI 34/2020, DE 17 DE NOVEMBRE, DE MESURES URGENTS.

Informació del PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A 2021 i del REIAL DECRET-LLEI 34/2020, DE 17 DE NOVEMBRE, DE MESURES URGENTS.

NOTES D’INTERÈS SOBRE LA SUSPENSIÓ DE LA REGLA DE LA DESPESA

NOTES D’INTERÈS SOBRE LA SUSPENSIÓ DE LA REGLA DE LA DESPESA

EL GOVERN INFORMA SOBRE ELS DUBTES EN LA SUSPENSIÓ DE LES REGLES FISCALS

EL GOVERN INFORMA SOBRE ELS DUBTES EN LA SUSPENSIÓ DE LES REGLES FISCALS

NOTA INFORMATIVA SOBRE SUSPENSIÓ DE LA REGLA DE LA DESPESA 2019 I 2020

NOTA INFORMATIVA SOBRE SUSPENSIÓ DE LA REGLA DE LA DESPESA 2019 I 2020

NOVES MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA A CATALUNYA

NOVES MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA A CATALUNYA

TELETREBALL ALS AJUNTAMENTS

TELETREBALL ALS AJUNTAMENTS

NOVETATS D'INTERES PER ALS AJUNTAMENTS

NOVETATS D'INTERES PER ALS AJUNTAMENTS

NOVES DISPOSICIONS LEGALS SOBRE CONTRACTES PÚBLICS, REGISTRE CIVIL I PROCEDIMENTS JUDICIALS

NOVES DISPOSICIONS LEGALS SOBRE CONTRACTES PÚBLICS, REGISTRE CIVIL I PROCEDIMENTS JUDICIALS

OCTUBRE 2020 PER A APROVAR LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB LÍNIES ELÈCTRIQUES, GASODUCTES, OLEODUCTES, AIGUA, etc…

OCTUBRE 2020 PER A APROVAR LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB LÍNIES ELÈCTRIQUES, GASODUCTES, OLEODUCTES, AIGUA, etc…

LLEI 7/2020, DE 2 DE JULIOL, DE L’AGENCIA DE LA NATURA DE CATALUNYA

LLEI 7/2020, DE 2 DE JULIOL, DE L’AGENCIA DE LA NATURA DE CATALUNYA

REIAL DECRET-LLEI 27/2020, DE 4 D'AGOST, DE MESURES FINANCERES, DE CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT, APLICABLES A LES ENTITATS LOCALS.

REIAL DECRET-LLEI 27/2020, DE 4 D'AGOST, DE MESURES FINANCERES, DE CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT, APLICABLES A LES ENTITATS LOCALS.

EL TRIBUNAL SUPREM ANALITZA EL CAS D'UN AJUNTAMENT QUE RECUPERA UN SERVEI QUE VENIA PRESTANT UNA EMPRESA PRIVADA, EXISTEIX SUBROGACIÓ EMPRESARIAL?

EL TRIBUNAL SUPREM ANALITZA EL CAS D'UN AJUNTAMENT QUE RECUPERA UN SERVEI QUE VENIA PRESTANT UNA EMPRESA PRIVADA, EXISTEIX SUBROGACIÓ EMPRESARIAL?

ROMANENT DE TRESORERIA EN PERILL, ESBORRANY D'ACORD ENTRE EL GOVERN D'ESPANYA I LA FEMP PER A CONTRIBUIR DES DELS MUNICIPIS A DESENVOLUPAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE, L'AGENDA URBANA I POLÍTIQUES DE CURES I SUPORT A LA CULTURA

ROMANENT DE TRESORERIA EN PERILL, ESBORRANY D'ACORD ENTRE EL GOVERN D'ESPANYA I LA FEMP PER A CONTRIBUIR DES DELS MUNICIPIS A DESENVOLUPAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE, L'AGENDA URBANA I POLÍTIQUES DE CURES I SUPORT A LA CULTURA

REIAL DECRET LLEI 26/2020, DE MESURES DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA PER FER FRONT A L'IMPACTE DEL COVID-19 EN ELS ÀMBITS DE TRANSPORTS I HABITATGE i DECRET LLEI 27/2020, DE 13 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 18/2009, DE 22 D'OCTUBRE, DE SALUT PÚBLICA

REIAL DECRET LLEI 26/2020, DE MESURES DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA PER FER FRONT A L'IMPACTE DEL COVID-19 EN ELS ÀMBITS DE TRANSPORTS I HABITATGE i DECRET LLEI 27/2020, DE 13 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 18/2009, DE 22 D'OCTUBRE, DE SALUT PÚBLICA

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE I AL DOGC

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE I AL DOGC

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE

NOVETATS IMPORTANTS EN LA DESESCALADA

NOVETATS IMPORTANTS EN LA DESESCALADA

NOVES FASES DE LA DESESCALADA

NOVES FASES DE LA DESESCALADA

PLA EUROPEU DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA, NOVETATS B.O.E. 27 DE MAIG DE 2020, NOVETATS DOGC DE 27 DE MAIG DE 2020 I PILARS LOCALS PER A LA REACTIVACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA FEMP

PLA EUROPEU DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA, NOVETATS B.O.E. 27 DE MAIG DE 2020, NOVETATS DOGC DE 27 DE MAIG DE 2020 I PILARS LOCALS PER A LA REACTIVACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA FEMP

ALÇAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS I JUDICIALS

ALÇAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS I JUDICIALS

PUBLICACIONS BOE i DOGC 22 DE MAIG DE 2020

PUBLICACIONS BOE i DOGC 22 DE MAIG DE 2020

BOE 20 DE MAIG DE 2020: US OBLIGATORI DE MASCARETES I DOGC DE 20 DE MAIG DE 2020: SUBVENCIONS I ACTIVITATS DE VETLLA

BOE 20 DE MAIG DE 2020: US OBLIGATORI DE MASCARETES I DOGC DE 20 DE MAIG DE 2020: SUBVENCIONS I ACTIVITATS DE VETLLA

CIRCULAR INFORMATIVA RESPECTE A L'ORDRE SND/414/2020, DE 16 DE MAIG, PER A LA FLEXIBILITZACIÓ DE DETERMINADES RESTRICCIONS D'ÀMBIT NACIONAL ESTABLERTES DESPRÉS DE LA DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA EN APLICACIÓ DE LA FASE 2 DEL PLA PER A LA TRANSICIÓ

CIRCULAR INFORMATIVA RESPECTE A L'ORDRE SND/414/2020, DE 16 DE MAIG, PER A LA FLEXIBILITZACIÓ DE DETERMINADES RESTRICCIONS D'ÀMBIT NACIONAL ESTABLERTES DESPRÉS DE LA DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA EN APLICACIÓ DE LA FASE 2 DEL PLA PER A LA TRANSICIÓ

ELS FITXERS DE MOROSOS: LEGALITAT I DRET A L’HONOR

ELS FITXERS DE MOROSOS: LEGALITAT I DRET A L’HONOR

COMPENDI DE LES NOSTRES NOTÍCIES, FINS A DATA D’AVUI, EN RELACIÓ A LES MESURES ADOPTADES PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DEL COVID-19.

COMPENDI DE LES NOSTRES NOTÍCIES, FINS A DATA D’AVUI, EN RELACIÓ A LES MESURES ADOPTADES PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DEL COVID-19.

PLA DE DESESCALADA

PLA DE DESESCALADA

NOVETATS D’INTERÈS LOCAL INTRODUÏDES PEL DECRET LLEI 16/2020, DE 5 DE MAIG, DE MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA, AJUTS DE CARÀCTER SOCIAL, CONTRACTACIÓ I MOBILITAT PER FER FRONT A LA COVID-19 (D.O.G.C. 7 de maig de 2020)

NOVETATS D’INTERÈS LOCAL INTRODUÏDES PEL DECRET LLEI 16/2020, DE 5 DE MAIG, DE MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA, AJUTS DE CARÀCTER SOCIAL, CONTRACTACIÓ I MOBILITAT PER FER FRONT A LA COVID-19 (D.O.G.C. 7 de maig de 2020)

COMPILACIÓ DE COMUNICATS DE L'AEPD EN MATÈRIA DE TRACTAMENT DE DADES PERSONAL EN EL CONTEXT DE L'ACTUAL CRISI SANITARIA PROVOCADA PEL COVID-19.

COMPILACIÓ DE COMUNICATS DE L'AEPD EN MATÈRIA DE TRACTAMENT DE DADES PERSONAL EN EL CONTEXT DE L'ACTUAL CRISI SANITARIA PROVOCADA PEL COVID-19.

¡ATENCIÓ! NOVES MESURES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA (B.O.E. 6 de maig)

¡ATENCIÓ! NOVES MESURES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA (B.O.E. 6 de maig)

CIRCULAR INFORMATIVA RESPECTE A LES NOVETATS D’INTERÈS LOCAL INTRODUÏDES PEL DECRET LLEI 14/2020, DE 28 D’ABRIL, PEL QUAL S’ADOPTEN MESURES EN RELACIÓ AMB EL SISTEMA SANITARI INTEGRAL D’UTILITZACIÓ PÚBLICA, EN L’ÀMBIT TRIBUTARI I SOCIAL

CIRCULAR INFORMATIVA RESPECTE A LES NOVETATS D’INTERÈS LOCAL INTRODUÏDES PEL DECRET LLEI 14/2020, DE 28 D’ABRIL, PEL QUAL S’ADOPTEN MESURES EN RELACIÓ AMB EL SISTEMA SANITARI INTEGRAL D’UTILITZACIÓ PÚBLICA, EN L’ÀMBIT TRIBUTARI I SOCIAL

MESURES DE DESCONFINAMENT PROGRESSIVES. FASE “0” des del 4 de maig. NOVETATS IMPORTANTS B.O.E.

MESURES DE DESCONFINAMENT PROGRESSIVES. FASE “0” des del 4 de maig. NOVETATS IMPORTANTS B.O.E.

MESURES ESPECIALS EN CONTRACTACIÓ PÚBLICA i PELS JUTJATS I TRIBUNALS REIAL DECRET-LLEI 16/2020, DE 28 D’ABRIL, DE MESURES PROCESSALS I ORGANITZATIVES PER A FER FRONT AL COVID-19 EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA (BOE 29 de abril de 2020)

MESURES ESPECIALS EN CONTRACTACIÓ PÚBLICA i PELS JUTJATS I TRIBUNALS REIAL DECRET-LLEI 16/2020, DE 28 D’ABRIL, DE MESURES PROCESSALS I ORGANITZATIVES PER A FER FRONT AL COVID-19 EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA (BOE 29 de abril de 2020)

TORNADA A LA NORMALITAT: guia de dates, fases, i totes les claus per a la desescalada

TORNADA A LA NORMALITAT: guia de dates, fases, i totes les claus per a la desescalada

B.O.E. DISSABTE, 25 D’ABRIL 2020: ¡NOVES MESURES URGENTS!

B.O.E. DISSABTE, 25 D’ABRIL 2020: ¡NOVES MESURES URGENTS!

RESOLUCIÓ ARP/842/2020, de 8 d'abril, per la qual es convoquen les ajudes per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

RESOLUCIÓ ARP/842/2020, de 8 d'abril, per la qual es convoquen les ajudes per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

BOE 22 D’ABRIL 2020: ¡NOVES MESURES URGENTS! PUBLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 15/2020, DE 21 D'ABRIL, DE MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES PER A DONAR SUPORT A l'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ. ENTRADA EN VIGOR: 23 DE ABRIL DE 2020

BOE 22 D’ABRIL 2020: ¡NOVES MESURES URGENTS! PUBLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 15/2020, DE 21 D'ABRIL, DE MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES PER A DONAR SUPORT A l'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ. ENTRADA EN VIGOR: 23 DE ABRIL DE 2020

EXTRACTE DE LES NOSTRES NOTÍCIES PUBLICADES, FINS A LA DATA D’AVUI, EN RELACIÓ A LES MESURES ACORDADES PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DEL COVID-19.

EXTRACTE DE LES NOSTRES NOTÍCIES PUBLICADES, FINS A LA DATA D’AVUI, EN RELACIÓ A LES MESURES ACORDADES PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DEL COVID-19.

RECOPILACIÓ DE CONSULTES D’AJUNTAMENTS EN ÈPOCA DEL COVID-19. SELECCIÓ DE CONSULTES I LA NOSTRA OPINIÓ (Període 16/3/2020 a 15/4/2020)

RECOPILACIÓ DE CONSULTES D’AJUNTAMENTS EN ÈPOCA DEL COVID-19. SELECCIÓ DE CONSULTES I LA NOSTRA OPINIÓ (Període 16/3/2020 a 15/4/2020)

INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A LES EMPRESES MUNICIPALS DE CATALUNYA, I PER EMPRESES PRIVADES O AUTÒNOMS QUE PRESTIN SERVEIS EN EL SEU TERME MUNICIPAL:

INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A LES EMPRESES MUNICIPALS DE CATALUNYA, I PER EMPRESES PRIVADES O AUTÒNOMS QUE PRESTIN SERVEIS EN EL SEU TERME MUNICIPAL:

TORNADA AL TREBALL: Dilluns, 13 d'abril i dimarts 14 d'abril en 8 CCAA.

TORNADA AL TREBALL: Dilluns, 13 d'abril i dimarts 14 d'abril en 8 CCAA.

REIAL DECRET-LLEI 13/2020, DE 7 D’ABRIL, PEL QUAL S’ADOPTEN DETERMINADES MESURES URGENTS EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ AGRÀRIA

REIAL DECRET-LLEI 13/2020, DE 7 D’ABRIL, PEL QUAL S’ADOPTEN DETERMINADES MESURES URGENTS EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ AGRÀRIA

ELS EFECTES DE LES MESURES ACORDADES PEL COVID-19 ALS CONTRACTES D’ARRENDAMENT DE LOCALS DELS AJUNTAMENTS

ELS EFECTES DE LES MESURES ACORDADES PEL COVID-19 ALS CONTRACTES D’ARRENDAMENT DE LOCALS DELS AJUNTAMENTS

PUBLICACIONS D’INTERÈS PER ALS AJUNTAMENTS

PUBLICACIONS D’INTERÈS PER ALS AJUNTAMENTS

NOTES BÁSIQUES PER ALS AJUNTAMENTS SOBRE TELETREBALL, PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I SEGURETAT

NOTES BÁSIQUES PER ALS AJUNTAMENTS SOBRE TELETREBALL, PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I SEGURETAT

LA CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA I LA SEVA APLICACIÓ ALS CONTRACTES DERIVATS DE LA CRISIS SANITÀRIA CAUSADA PEL CORONAVIRUS

LA CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA I LA SEVA APLICACIÓ ALS CONTRACTES DERIVATS DE LA CRISIS SANITÀRIA CAUSADA PEL CORONAVIRUS

ARTICLE COMPLEMENTARI RESPECTE A LES MESURES DEL REIAL DECRET LLEI 11/2020, DE 31 DE MARÇ, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER A FER FRONT AL COVID-19, QUE AFECTEN LES ENTITATS LOCALS

ARTICLE COMPLEMENTARI RESPECTE A LES MESURES DEL REIAL DECRET LLEI 11/2020, DE 31 DE MARÇ, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER A FER FRONT AL COVID-19, QUE AFECTEN LES ENTITATS LOCALS

MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER A FER FRONT AL COVID-19

MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER A FER FRONT AL COVID-19

ESTAT D’ALARMA COVID-19: NOVES MESURES GENERALS QUE AFECTIN ALS AJUNTAMENTS

ESTAT D’ALARMA COVID-19: NOVES MESURES GENERALS QUE AFECTIN ALS AJUNTAMENTS

MESURES LABORALS I DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA EN EMERGÈNCIA.

MESURES LABORALS I DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA EN EMERGÈNCIA.

NOTA INFORMATIVA RESPECTE Al COMUNICAT EMÈS PER L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES EN EL CONTEXT DE L'EMERGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DERIVADA DE L'EXPANSIÓ DEL CORONAVIRUS.

NOTA INFORMATIVA RESPECTE Al COMUNICAT EMÈS PER L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES EN EL CONTEXT DE L'EMERGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DERIVADA DE L'EXPANSIÓ DEL CORONAVIRUS.

Mesures en matèria de contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19

Mesures en matèria de contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19

CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19: IMPORTANT!: MESURES RELATIVES A LES RESIDÈNCIES DE PERSONES MAJORS I CENTRES SOCIOSANITARIS MUNICIPALS O PRIVATS

CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19: IMPORTANT!: MESURES RELATIVES A LES RESIDÈNCIES DE PERSONES MAJORS I CENTRES SOCIOSANITARIS MUNICIPALS O PRIVATS

NOTES SOBRE EL DIA A DIA DELS AJUNTAMENTS DURANT L'ESTAT D'ALARMA:

NOTES SOBRE EL DIA A DIA DELS AJUNTAMENTS DURANT L'ESTAT D'ALARMA:

Ressenya informativa respecte a les novetats introduïdes pel Decret Llei 7/2020, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Ressenya informativa respecte a les novetats introduïdes pel Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i

ÚLTIMA HORA! PUBLICACIÓ EN EL BOE DEL “REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19”. (ENTRADA EN VIGOR 18 DE MARÇ)

ÚLTIMA HORA! PUBLICACIÓ EN EL BOE DEL “REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19”. (ENTRADA EN VIGOR 18 DE MARÇ)

ESTAT D’ALARMA COVID-19 DUBTES: PÈRDUES ECONÒMIQUES, CASOS DE FORÇA MAJOR, REFLEXIONS.

ESTAT D’ALARMA COVID-19 DUBTES: PÈRDUES ECONÒMIQUES, CASOS DE FORÇA MAJOR, REFLEXIONS.

ALARMA CORONAVIRUS. PERSONAL LABORAL I FISCAL.

ALARMA CORONAVIRUS. PERSONAL LABORAL I FISCAL.

RESUM DEL REAL DECRET 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'ALARMA pel COVID-19.

RESUM DEL REAL DECRET 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'ALARMA pel COVID-19.

SEGUEIXEN ATESOS PELS NOSTRES SERVEIS JURÍDICS

TREBALLAR SEGUR CONTRA EL CORONAVIRUS

QUAN UN AJUNTAMENT ENVIA DUES VEGADES LA MATEIXA NOTIFICACIÓ O L'ENVIA PER DIFERENTS VIES: QUINA DE LES DUES TINDRÀ VALIDESA?

QUAN UN AJUNTAMENT ENVIA DUES VEGADES LA MATEIXA NOTIFICACIÓ O L'ENVIA PER DIFERENTS VIES: QUINA DE LES DUES TINDRÀ VALIDESA?

IMPORTANTS NOVETATS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

El BOE del dimecres 5 de febrer, publica el REIAL DECRET LLEI 3/2020 del Govern, amb entrada en vigor majoritàriament el 6 de febrer ACTUAL, és a dir immediatament i que, sense perjudici que hagi de ser validat pel Ple de les Corts, DESTAQUEM LA IMPORTANT

INCIDÈNCIES DERIVADES DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE L’UNIÓ EUROPEA AL ANALITZAR ELS TRIBUTS ESTATALS, AUTONÒMICS I LOCALS D'ESPANYA.

INCIDÈNCIES DERIVADES DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE L’UNIÓ EUROPEA A L’ANALITZAR ELS TRIBUTS ESTATALS, AUTONÒMICS I LOCALS D'ESPANYA.

NOVETATS NORMATIVES A TENIR EN COMPTE DES DE PRIMERS D'ANY 2020.

NOVETATS NORMATIVES A TENIR EN COMPTE DES DE PRIMERS D'ANY 2020.

EL NOU RÈGIM JURÍDIC DELS FUNCIONARIS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL, ESPECIALMENT AL CONTROL ECONÒMIC.

​​​​​​​Davant les moltes consultes fetes principalment pels alcaldes/es, anem a exposar un breu resum, sense perjudici de personalitzar en les diverses casuístiques que puguin donar-se en els Ajuntaments

RECOPILACIÓ DE LES NOTÍCIES MÉS INTERESSANTS DEL 2019 PER ALS AJUNTAMENTS

A continuació els oferim un llistat de totes les noticies que s’han publicat durant l’any 2019 que us poden ser d’interès.

IMPORTANT! MODIFICACIÓ NORMATIVA QUE AFECTA LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Dimarts passat 5 de novembre de l'any en curs es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació de el sector públic i tel

ÚLTIMS DIES PER A APROVAR LA NOVA TAXA QUE GRAVA L’UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC DE LES LÍNIES, CANONADES, ETC... DE LES EMPRESES ELÈCTRIQUES, DE GAS, ETC...

Taxa per l'utilització privativa del domini públic: instal·lacions d'energia i de telecomunicacions

EL PARTICULAR PODRÀ IMPUGNAR UN ACTE DE L’ADMINISTRACIÓ DAVANT EL JUTJAT SI HA PRESENTAT UN RECURS DE REPOSICIÓ FORA DE TERMINI

En data 12 de juliol de 2019 el Tribunal Suprem va dictar una sentencia interessant per tots els Ajuntaments en relació a la IMPUGNACIÓ dels seus actes i a l’admissió dels recursos contenciosos-administratius.

Els Consorcis i els Convenis en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

La LLEI 40/2015 que está en vigor des del 2 d’octubre del 2016, establia moltes novetats que destaquem:

LA PLUSVÀLUA NOVAMENT EN LITIGI

Tant el Tribunal Suprem com el Constitucional, van abordar les liquidacions de Plusvàlua amb l'actual normativa de la Llei d'Hisendes Locals, Text refós de 2004, establint determinades nul·litats als seus preceptes i per això l'anul·lació de liquidacions

LA TARDOR PER APROVAR O MODIFICAR ORDENANCES FISCALS. PASSOS IMPORTANTS PER NO PERDRE INGRESSOS DE L'ANY 2020

La Llei d'Hisendes Locals determina el procediment per a la modificació o implantació de noves ordenances fiscals

L'IVA DE LES OPERACIONS DELS AJUNTAMENTS AMB SOCIETATS PÚBLIQUES des de l'entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017

El TEAC acaba de plantejar una qüestió prejudicial quan hi ha activitats pròpies d'actuació pública, bé perquè es mantenen dins de l'òrbita interna, en tractar de serveis de suport, bé perquè es tracta de serveis públics o predominantment públics, conside

NOVA ORDENANÇA TAXES OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC LÍNIES, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS

Si vol saber els RECURSOS TRIBUTARIS DEL SEU AJUNTAMENT, EL CORRECTE SERÀ REVISAR LES ORDENANCES; D'ELLES DEPENEN DELS INGRESSOS I D'ELLS ELS SEUS NOUS PROJECTES.

AUDITORIA TRIBUTÀRIA LOCAL

PER ALS AJUNTAMENTS DE 2019, AUDITORIA DELS PRINCIPALS RECURSOS TRIBUTARIS ACTUALS I PLA ESTRATÈGIC PER A LA NOVA LEGISLATURA

I ARA, QUÈ FER COM A NOU ALCALDE/SSA?. LA NOSTRA SOLUCIÓ

El procés de les eleccions locals de 2019 acaba d'acabar: cada municipi té ja el seu alcalde o alcaldessa i en uns dies es formaran les Diputacions.

NOVETAT PER ALS AJUNTAMENTS: IMPUGNACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L'IBI QÜESTIONANT EL VALOR CADASTRAL FERM

El Tribunal Suprem va dictar Sentència anul·lant liquidacions de l'IBI, argumentant que el valor cadastral dels terrenys no reflectia la situació urbanística.

SILENCI ADMINISTRATIU POSITIU DAVANT LA PETICIÓ DE SUSPENSIÓ D'EXECUCIÓ D'UNA LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA.

Transcorregut el mes que fixa la Llei sense que l'Ajuntament hagi resolt el recurs de reposició, i únicament pel que fa a la suspensió sol·licitada, de l'execució d'una liquidació tributària, operarà el silenci administratiu positiu.

CONSEQÜÈNCIES DE LA SIMULTANEÏTAT DE LES ELECCIONS GENERALS I LES LOCALS, AUTONÒMIQUES I EUROPEES PEL QUE FA A LA REGULACIÓ DE LA CAMPANYA ELECTORAL

El objectiu de la Instrucció és fixar els criteris interpretatius respecte a la norma reguladora de la campanya electoral en el cas de simultaneïtat de diversos processos electorals.

CONEGUI LES DATES CLAU DEL CALENDARI ELECTORAL PER A LES ELECCIONS LOCALS D'AQUEST ANY 2019

Els adjuntem per al seu coneixement calendari electoral de les eleccions locals

EL SUPREM FIXA COM ACCEDIR LEGALMENT A L'EMAIL DELS EMPLEATS EN CAS DE DELICTE

Els requisits que ha de complir una empresa per investigar legalment el correu electrònic dels seus empleats i que aquesta informació sigui considerada una prova vàlida en l'enjudiciament d'un delicte.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DELS AJUNTAMENTS PEL SOROLL

La Llei estatal 37/2003, de 17 novembre, del soroll, juntament amb les respectives legislacions sectorials autonòmiques i les ordenances municipals, regulen el delicat assumpte de la contaminació acústica.

ÉS POSSIBLE EL PAGAMENT DEL PREU D'UN CONTRACTE ADMINISTRATIU EN ESPÈCIE?

La LCSP estableix els requisits legalment exigits pel que fa al preu dels contractes administratius.

PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A l'ANY 2019

Coneix les limitacions de sou dels Membres de les Corporacions Locals

ELECCIONS MUNICIPALS 2019. UN BON BALANÇ DELS INGRESSOS TRIBUTÀRIS PER A TANCAR LA LEGISLATURA.

Balanç dels ingressos tributàris per a tancar la legislatura

Recopilació de las noticies més interessants del 2018 per als ajuntaments

Recopilació de totes les noticies que s'han anat publicant durant el 2018

Mesures cadastrals: Reial Decret Llei 27/2018 pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral (BOE 29 desembre 2018)

Informació d'urgència des de l'1 de Gener de 2019 en relació a les mesures cadastrals

Salari mínim, la revalorització de les pensions i Associacions i Fundacions

Informació d'urgència des de l'1 de Gener del 2019 en relació al salari mínim, la revalorització de les pensions i Associacions i Fundacions

COMPATIBILITAT ENTRE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA I EL CÀNON PER OCUPACIÓ D'UN M.U.P.

No hem de confondre un Tribut, com ho és la Taxa, que està regulada en el TRLHL amb un Cànon, innombrables sentències del Tribunal Suprem s'ha distingit entre CÀNON i TAXA, sent dues figures clarament diferents.

La nova Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals

Amb l'entrada en vigor de la nova Llei s'adapta a l'ordenament jurídic el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), culminant així el nou marc normatiu que regirà a partir d'ara en protecció de dades personals i drets digitals.

LA CULPABILITAT DE LES COMPANYIES ELÈCTRIQUES EN EL PROCEDIMENT SANCIONADOR PER DEIXAR DE INGRESSAR LA TAXA DEL 1,5% EN EL TERMINI ESTABLERT PER LLEI

La infracció administrativa comesa per una empresa de subministrament elèctric que, al seu torn, constitueixi una infracció tributària per deixar d'ingressar en termini la taxa per ocupació és, al nostre entendre, una omissió culposa sancionable segons la

LA REGULACIÓ DELS PATINETS ELÈCTRICS A LES ORDENANCES MUNICIPALS

Llevat que la normativa municipal habiliti expressament, els patinets elèctrics no puguin circular per la calçada ni per la vorera

CLAUS DE L’APLICACIÓ DEL RÈGIM DE DISTÀNCIES DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES

Analitzem si una ordenança d’emplaçament de les instal·lacions ramaderes o l’ordenació urbanística, jurídicament poden o no impedir la continuació de l’activitat en cas de la seva transmissió o canvi de nom

ELS RECURSOS ECONÒMICS DE LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES

Article dedicat a l'anàlisi dels recursos econòmics de les entitats municipals descentralitzades

COM CONTRACTEN ELS CONSORCIS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS SIMILARS?

Determinats tipus d'entitats formades per ajuntaments es plantegen dubte respecte a si en contractar les seves obres o serveis i subministraments poden seguir actuant com si no fossin una administració pública.

CÒMPUT DE TERMINIS EN ACTES ADMINISTRATIUS NOTIFICATS EN DIA INHÀBIL. ¿POSSIBLE INADMISSIÓ?

La data de venciment d'aquests terminis és la del dia correlatiu mensual de la data de notificació o publicació

CÀNONS DE REGULACIÓ DE L'AIGUA I TARIFES D'UTILITZACIÓ DE L'AIGUA

Afectats pels cànons de regulació de l'aigua i tarifes d'utilització de l'aigua girats per les confederacions hidrogràfiques: Últimes Notícies

COMPLIANCE PENAL - PREVENCIÓ DE RISCOS

COMPLIANCE PENAL - PREVENCIÓ DE RISCOS

CLAUS DE L'APLICACIÓ DE LA PLUSVÀLUA DESPRÉS DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM DE 9 DE JULIOL DE 2018

El Tribunal Suprem, mitjançant la seva sentència de 9 de juliol de 2018 ha indicat clarament com actuar en relació amb l'existència o la inexistència del fet impositiu del tribut

Mesures urgents per adaptar el dret espanyol a la normativa europea en matèria de protecció de dades

Aquest dilluns ha estat publicat al BOE el Reial Decret Llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

Remissió telemàtica de contractes al Tribunal de Comptes, per les entitats i ens del Sector Públic Local

Es publica la Resolució de 3 de juliol de 2018, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual s'aprova la instrucció relativa a la tramesa telemàtica de contractes al Tribunal de Comptes, per les entitats i ens del Sector Públic Local

Plusvàlua - Novetats després de la Sentència del Tribunal Suprem

Els obligats tributaris podran provar la inexistència d'un augment del valor del terreny davant l'Administració municipal

El caràcter imprescindible de l'informe jurídic previ a la interposició d'accions

El Tribunal Suprem configura l'informe per a la interposició d'accions com una exigència processal que, de no cumplimentar-se, impedeix el vàlid exercici d'accions per a la defensa dels béns i drets de les entitats locals

Presentació d'Alcalde al Día

Ens complau presentar aquesta Base de Dades Especialitzada en Tributació Local

LA IMPORTÀNCIA DE LES ORDENANCES FISCALS

Taxa per l'utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local

ELECCIONS LOCALS 2019

La preparació és l'eina més útil per guanyar les carreres de fons

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

Utilització privativa o l'aprofitament especial local de les instal•lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua, i hidrocarburs

Reflexions sobre la implantació de la figura del Pla Normatiu en l'Administració Local

L'article 132 de la Llei 39/2015 introdueix "ex novo" la figura del Pla Normatiu, el qual planteja nombrosos problemes per a la seva aplicació en l'Administració local

El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) des de la perspectiva del petit municipi

Sàpiga com afecta al seu Ajuntament la implantació del nou RGPD. El Registre d'Activitats de Tractament (RAT) i la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD), qüestions clau

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter