dijous, maig 26, 2022 - 13:23

Bases per a la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, dirigides a projectes de infraestructures ambientals, socials i digitals, Ajuts a la digitalització i preservació del Patrimoni Bibliogràfic i Ajudes especial Catalunya

  • Modificació de l’Ordre TED/1476/2021, de 27 de desembre, per la qual es regulen les bases per a la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, dirigides a projectes de infraestructures ambientals, socials i digitals en municipis de zones afectades per la transició energètica en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, i es procedeix a la convocatòria de les mateixes. Ordre TED/442/2022, de 10 de maig.

El BOE núm. 312 de 29 de desembre de 2021, va publicar l'Ordre TED/1476/2021, de 27 de desembre, per la qual es regulen les bases per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència competitiva, dirigida a projectes d'infraestructures ambientals, socials i digitals en municipis de zones afectades per la transició energètica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i es procedeix a la convocatòria d'aquestes.

Advertits uns certs errors en aquesta Ordre, el Boletín Oficial del Estado núm. 119 de 19 de maig de 2022, ha publicat l'Ordre TED/442/2022, de 10 de maig, per la qual es fan les següents modificacions:

Modificació

Més informació: https://boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8231.pdf

  • Convocatòria d’ajuts a la digitalització i preservació del Patrimoni Bibliogràfic i la seva difusió mitjançant repositoris. Extracte de l’Ordre de 17 de maig de 2022.

Publicació:

Publicació 1

Objecte:

Objecte 1

Beneficiaris:

Beneficiaris 1

Quantia:

Quantia 1

Termini:

Termini 1

Més informació:

Extracte:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/24/pdfs/BOE-B-2022-16467.pdf

Bases reguladores: https://www.boe.es/boe/dias/2010/11/13/pdfs/BOE-A-2010-17455.pdf

ESPECIAL CATALUNYA:

Publicació:

Publicació 2

Objecte:

Objecte 2

Projectes subvencionables:

Projectes subvencionables 2

Beneficiaris:

Beneficiaris 2

Quantia:

Quantia 2

Termini:

Termini 2.

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8670/1907322.pdf

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8663/1905515.pdf

Publicació:

Publicació 3

Objecte:

Objecte 3

Beneficiaris:

Beneficiaris 3

Requisits:

Requisits 3

Quantia:

Quantia 3

Termini:

Termini 3

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8670/1907308.pdf

Publicació:

Publicació 4

Objecte:

Objecte 4

Beneficiaris:

Beneficiaris 4

Quantia:

Quantia 4

Termini:

Termini 4

Més informació:

Convocatòria:  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8671/1907630.pdf

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6871/1424607.pdf

Publicació:

Publicació 5

Objecte:

Objecte 5

Actuacions finançables:

Actuacions finançables 5

Termini:

Termini 5

BASES REGULADORES DELS AJUTS:

Objecte:

Objecte 6

Beneficiaris:

Beneficiaris 6

Quantia:

Quantia 6

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8672/1907821.pdf

Publicació:

Publicació 7

Objecte:

Objecte 7

Beneficiaris:

Beneficiaris 7

Quantia:

Quantia 7

Termini:

Termini 7

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8673/1908023.pdf

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8378/1843638.pdf

 

ALCALDEALDIA

Bases per a la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, dirigides a projectes de infraestructures ambientals, socials i digitals, Ajuts a la digitalització i preservació del Patrimoni Bibliogràfic i Ajudes especial Catalunya

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter