dimarts, abril 11, 2023 - 15:54

CONVOCATÒRIA ELECTORAL: Pel Reial Decret 207/2023, de 3 d'abril, es convoquen eleccions locals i autonòmiques per a l'últim diumenge de maig, dia 28.

ATENCIÓ! Se pot inaugurar una obra o servei en època electoral?  CLARAMENT NO.

Hi ha actes prohibits des de la convocatòria de les eleccions fins al dia de la votació.

CONVOCATÒRIA ELECTORAL: Pel Reial Decret 207/2023, de 3 d'abril, es convoquen eleccions locals i autonòmiques per a l'últim diumenge de maig, dia 28.

Per a coneixement de tots els Ajuntaments, posem al dia l'esquema electoral des de la convocatòria.

S'HA DE TENIR EN COMPTE LA DISTINCIÓ ENTRE:

1r. El període electoral: des de la convocatòria de les eleccions (3 d'abril) fins al dia mateix de la votació (28 de maig). El dia de la votació és el quart diumenge de maig de l'any que correspongui (art. 42.3 LOREG). Aquest any 2023 les eleccions municipals i autonòmiques són el 28 de maig.

2n.- La Convocatòria d'eleccions: Quan comença el període electoral. D'acord amb l'art. 42.3 de la LOREG els decrets de convocatòria s'expedeixen el dia cinquanta-cinquè abans del quart diumenge de maig de l'any que correspongui i es publiquen l'endemà al Butlletí Oficial corresponent. Entren en vigor el dia de la seva publicació.  En aquestes eleccions municipals el Decret de convocatòria (que és acordat en el Consell de Ministres (art. 185 LOREG) s'ha signat el 3 d'abril i per tant el període electoral començarà el 3 d'abril.

3r. La Campanya institucional: Es tracta NOMÉS de campanyes de l'Estat, CCAA o municipis, destinades NOMÉS a informar els ciutadans sobre la data de la votació, el procediment per votar, els requisits i tràmits del vot per correu.

Està prohibit influir en l'orientació del vot dels electors, però no ho està la informació institucional (premsa, ràdio, TV)

4t.- La Campanya electoral: És l'època en què es duen a terme activitats lícites de propaganda i crida a votar les candidatures per part dels candidats, partits, federacions, coalicions o agrupacions en ordre a la captació de sufragis.  La campanya electoral tindrà una durada de 15 dies i comença el 12 de maig i acaba el 26, dia immediatament anterior a la votació, moment en què comença la jornada de reflexió, dia 27 de maig.

Prohibicions durant el període electoral

  1. Qualsevol acte que estigui finançat directament o indirectament pels poders públics i que contingui al·lusions a les realitzacions o assoliments obtinguts o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions.
  2. També queda prohibit realitzar qualsevol acte d'inauguració d'obres o serveis públics o projectes d'aquests, qualsevol que sigui la denominació emprada, sens perjudici que aquestes obres o serveis puguin entrar en funcionament en aquest període.

Abans de la reforma del 2011, coincidia amb el termini de la campanya electoral i ara s'inicia amb la convocatòria d'eleccions.

Hi ha determinats actes que sembla la JUNTA ELECTORAL CENTRAL permet:

 * Lliurament de premis d'un concurs durant el període electoral, la realització d’actes ordinaris d'inici d'obres.

Però cal estar al cas concret perquè la Junta electoral Central, en el període electoral ha prohibit la difusió de fullets per la seva similitud amb els del partit polític o per exemple la difusió d'un vídeo que ponderava el bon funcionament dels mercats municipals

El dia de reflexió i el de la votació no es poden fer actes que puguin influir en l'orientació del vot.

ORGANISME QUE VETLLA PER LA SEGURETAT JURÍDICA DEL PERÍODE ELECTORAL: LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (Tribunal Suprem)

 

ALCALDEALDIA

CONVOCATÒRIA ELECTORAL: Pel Reial Decret 207/2023, de 3 d'abril, es convoquen eleccions locals i autonòmiques per a l'últim diumenge de maig, dia 28.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter