dimarts, febrer 9, 2021 - 11:15

DECRET LLEI 54/2020, DE 29 DE DESEMBRE, DE NECESSITATS FINANCERES DEL SECTOR PÚBLIC EN PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA

En data 31 de desembre es va publicar el Decret llei 54/2020 que regula, amb suficient detall, les autoritzacions per endeutament, atorgament d'avals i altres garanties que s'ha estimat que seran necessàries per atendre les necessitats públiques, en els diferents apartats que es recullen.

• ENTRADA EN VIGOR: 

Entrada en vigor

• OBJECTE:

Objecte

1) OPERACIONS D’ENDEUTAMENT:

Operacions d'endeutament

2) AVALS:

Avals

3) GARANTIES:

Garanties

 

ALCALDEALDIA

DECRET LLEI 54/2020, DE 29 DE DESEMBRE, DE NECESSITATS FINANCERES DEL SECTOR PÚBLIC EN PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter