dijous, setembre 17, 2020 - 12:43

LLEI 7/2020, DE 2 DE JULIOL, DE L’AGENCIA DE LA NATURA DE CATALUNYA

Entrada en vigor:

Entrada en vigor.

Objecte:

Objecte

Finalitat:

Finalitat.

Funcions:

Funcions

Òrgans de Govern i Estatuts de l’Agència:

Organs de govern i Estatuts.

Contracte programa:

Contracte programa

Règim econòmic, financer i patrimonial:

Regim economic i financer

Règim de personal:

Règim de personal.

 

ALCALDEALDIA

LLEI 7/2020, DE 2 DE JULIOL, DE L’AGENCIA DE LA NATURA DE CATALUNYA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter