dijous, gener 10, 2019 - 10:29

Mesures cadastrals: Reial Decret Llei 27/2018 pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral (BOE 29 desembre 2018)

 

Mitjançant el Reial Decret-llei 27/2018 de 28 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral s’estableixen els coeficients d’actualització de valors cadastrals de l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari que queden fixades per al 2019 d’acord amb el següent quadre:

 

Any d’entrada en vigor ponència de valors Coeficient d’actualització

1984, 1985, 1986, 1987, 1988 i 1989 . . . . . . . . . . . . . . .1,05

1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 i 2000 . . . . 1,03

2001, 2002 i 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1,02

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2011 . . . . . . . . . . . . . .  0,97

2012 i 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,93

Mesures cadastrals: Reial Decret Llei 27/2018 pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral (BOE 29 desembre 2018)

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter