dimecres, abril 15, 2020 - 13:19

INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A LES EMPRESES MUNICIPALS DE CATALUNYA, I PER EMPRESES PRIVADES O AUTÒNOMS QUE PRESTIN SERVEIS EN EL SEU TERME MUNICIPAL:

 
ORDRE EMC/35/2020, d'1 d'abril,  publicada al DOGC Núm. 8103 de  3.4.2020.

S'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d'emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d'Empresa i Coneixement.

 • ENTRADA EN VIGOR:

Entrada en vigor

 • EMPRESES BENEFICIARIES:

Empreses beneficiaries

 • REQUISITS PER SER BENEFICIARIS:

Requisits per a ser beneficiaris.

 • QUANTIA DELS AJUTS I CONDICIONS DELS PRÉSTECS:

Quanties dels ajuts i condicions del préstec

 • TIPOLOGIA DELS PROJECTES OBJECTE DE FINANÇAMENT:

TIPOLOGIA DELS PROJECTES.

 • DESPESES SUBVENCIONABLES:

DESPESES SUBVENCIONABLES.

 • SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ:

SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ.

 • PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ:

Procediment de concessió.

 • TERMINI DE RESOLUCIÓ:

TERMINI DE RESOLUCIÓ.

RESOLUCIÓ EMC/830/2020, DE 7 D'ABRIL, PUBLICADA AL DOGC NÚMERO 8107, DE 9 D’ABRIL DE 2020:

Convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de bonificació d'interessos i de garantia per al finançament d'actuacions necessàries per a revertir els efectes de les pluges torrencials i riuades que es van produir el 22 i 23 d'octubre a Catalunya així com els efectes de la tempesta Glòria

 • ENTRADA EN VIGOR:

Entrada en vigor

 • BENEFICIÀRIES:

Beneficiàries

 • L'IMPORT MÀXIM:

L'import màxim

 • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

TERMINI DE PRESENTACIÓ.

 • PRESENTACIÓ:

PRESENTACIÓ.

 • EL TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

EL TERMINI D'EXECUCIÓ.

BOE 15 D’ABRIL DE 2020: ¡NOVETATS TRIBUTÀRIES!

Publicació del REIAL DECRET-LLEI 14/2020, de 14 d’abril, pel que s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.

 • ENTRADA EN VIGOR:

Entrada en vigor

 • FINALITAT:

Finalitat.

 • IMPORTANT PER ALS AJUNTAMENTS

Important per als ajuntaments.

 • TERMINIS DE PRESENTACIÓ I INGRÉS DE DECLARACIONS /AUTOLIQUIDACIONS

TERMINIS DE PRESENTACIÓ

 • NO SERÀ APLICABLE LA EXTENSIÓ:

No serà aplicable la extensió.

 

ALCALDEALDIA

INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A LES EMPRESES MUNICIPALS DE CATALUNYA, I PER EMPRESES PRIVADES O AUTÒNOMS QUE PRESTIN SERVEIS EN EL SEU TERME MUNICIPAL:

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter