dimecres, gener 29, 2020 - 16:46

INCIDÈNCIES DERIVADES DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE L’UNIÓ EUROPEA AL ANALITZAR ELS TRIBUTS ESTATALS, AUTONÒMICS I LOCALS D'ESPANYA.

  1. EL NOU IMPOST A LA PRODUCCIÓ HIDROELÉCTRICA. Aquest nou tribut creat per Llei en 2012 suposava que les elèctriques devien pagar un nou impost a més dels que ja pagaven per la PRODUCCIÓ D'ENERGIA HIDROELÈCTRICA, motiu pel qual va ser recorreguda la llei al·legant que era INCONSTITUCIONAL ja que, pel mateix objecte tributari, pagaven IBI (BICES) i IAE

Existia per això el perill de que es tractés d'una doble tributació com al·legaven les elèctriques, ARRIBANT AL TRIBUNAL SUPREM I AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓ EUROPEA.

Ara el Tribunal Constitucional ha deixat clar que NO HI HA DOBLE TRIBUTACIÓ ni amb l'IBI ni amb l'IAE pel que fa als tributs locals i per tant els Ajuntaments han d'estar tranquils, que la justícia segueix avalant els nostres tributs locals de tanta importància per les explotacions d’energia hidroelèctrica o d'un altre tipus, JA QUE en el seu Acte de data 20 de juny de 2018 va acordar no admetre el plantejament inconstitucional entenent que, com diem l'IAE i l’IBI-BICES són tributs locals aprovats en el marc del finançament local i el nou impost fa referència a una tributació a l'Estat.

  1. EL CÀNON A LES ENERGIES RENOVABLES. Una cosa semblant va passar a Castella-Lleó amb l'aprovació d'un cànon a la producció d'energia renovables (recordem que no només són renovables l'eòlica i solar, sinó també la hidràulica) i especialment un cànon als aerogeneradors.

Es va impugnar perquè només s'aplicava a una part de la producció elèctrica i existia discriminació.

És freqüent que les comunitats autònomes aprofitin una llei de final d'any, que anomenen MESURES FISCALS I TRIBUTÀRIES ETC ... i aprofitin per a actualitzar les TAXES AUTONÒMIQUES i per a la creació o modificació d'algun tribut, com a sistema d'atendre al finançament autonòmic;

Després del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal Constitucional en sentència de 30 de gener de 2018, va declarar que el legislador té potestat i llibertat per gravar una activitat o una altra, el que es tradueix en desestimar el recurs plantat.

Per això es mantenen els impostos tant Estatals, com Autonòmics i Locals, tot i que caldrà estar molt alertes a les pròximes reformes de les Hisendes Locals anunciades pel nou govern.

LES ORDENANCES FISCALS PER A L'APLICACIÓ DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC (MUNTANYES, COMUNALS, CAMINS, CARRETERES, ETC..) AMB LÍNIES DE TRANSPORT ELÈCTRIC, CANONADES DE GAS I HIDROCARBURS.

Des de que el Tribunal Suprem, al desembre de 2016 convalidés l'ordenança i l'estudi tècnic econòmic que va crear aquest despatx, són molts els Ajuntaments que han aprovat la NOVA ORDENANÇA que proporciona importants INGRESSOS ANUALS i que ja estan cobrant la major part d'ells, malgrat als recursos que han entaulat, com és sempre habitual, les elèctriques.

Qui estigui interessat en igualar a altres Ajuntaments amb aquests nous i importants ingressos, no té més de contactar amb aquest despatx on li proporcionarem la forma de com aprovar aquesta ordenança amb seguretat jurídica en el cobrament de la mateixa.

CONTRACTES HIPOTECARIS. Tot i que no és un tema administratiu, serà bo que rebin informació de que els Tribunals estan condemnant als BANCS per condicions abusives en les seves hipoteques i l'última notícia ve d'un Jutjat que al desembre de 2019 va declarar nul·les bona part de les clàusules d'un banc que considera abusives en una hipoteca.

També la doctrina dels Tribunals prové que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea a instàncies del Tribunal Suprem d'Espanya, ja es va avançar a declarar que les ESCRIPTURES D'HIPOTEQUES A ESPANYA eren nul·les per les clàusules que obligaven a signar als compradors d’immobles amb hipoteca.

NOVA LLEI D'ECONOMIA CIRCULAR A CASTELLA-LA MANXA. El Butlletí Oficial publica la Llei 7/2019 aprovada per les Corts de Castella La Manxa, que sens dubte servirà de mostra per a que aprovin una similar als altres Parlaments Autonòmics, per tal d'afavorir el creixement econòmic, la creació d'ocupació i el desenvolupament sostenible , tot això preveient les conseqüències sofertes ja pel denominat canvi climàtic.

Aquesta Llei preveu establir una coordinació, en el termini d'un any, en el seu desenvolupament entre el Govern d'aquesta comunitat autònoma i a les altres administracions públiques, entre elles la Local, elaborant així una estratègia comuna i que entre d'altres comprendrà als recursos, la producció i el consum, planificació i actuacions a desenvolupar, considerant actors implicats en aquesta tasca a totes les Administracions Públiques, i per tant clarament als Ajuntaments, promovent una comissió per crear incentius econòmics a tota la regió.

Serà bo estar alerta del desenvolupament de la Llei per tal que la participació i representació dels Ajuntaments es vegi reconeguda i que no es tracti com tantes vegades de donar treball als Secretaris sinó de crear condicions de desenvolupament econòmic, però tenint en compte als Ajuntaments.

 

ALCALDEALDIA

INCIDÈNCIES DERIVADES DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE L’UNIÓ EUROPEA AL ANALITZAR ELS TRIBUTS ESTATALS, AUTONÒMICS I LOCALS D'ESPANYA.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter