dijous, març 19, 2020 - 11:45

ALARMA CORONAVIRUS. PERSONAL LABORAL I FISCAL.

Al PERSONAL LABORAL:

Els treballadors podran circular amb cotxe o a peu pels carrers, sense cap problema, per acudir al seu lloc de treball i tornar a lloc de residència habitual.

Acudir a la feina ho serà sempre que sigui NECESSARI I NO ES PUGUI IMPLANTAR TELETREBALL.

Una altra qüestió diferent és que el públic en general pugui circular pels carrers, ja que en principi NOMÉS està permès utilitzar les vies públiques per anar a comprar béns de primera necessitat, anar a les entitats bancàries i entitats asseguradores, i als centres de salut. Per tant, s'haurà de aconsellar als veïns que no vagin presencialment a les oficines municipals si no és estrictament necessari, i que per tant puguin fer telefònica o telemàticament totes les gestions que siguin possibles. NO HI HA TERMINIS, NI PER A RESOLDRE NI PER RECÓRRER.

En qualsevol cas, totes les persones que reprenguin activitat (empresaris, treballadors, clients) han de complir les següents mesures de bioseguretat:

      - Aforaments controlats

      - Distàncies de seguretat 1 metre

I les mesures d'higiene:

 • Neteja de mans
 • Elements de protecció personal (mascaretes, guants ....)

1.- AFECTACIONS A LES RELACIONS LABORALS:

Aquests quinze dies d'estat d'ALARMA afectaran les empreses (entre elles les administracions públiques per al personal laboral) i treballadors, tant si volem com si no. Hem de ser conscients que aquestes mesures extraordinàries s'enquadren en el marc d'una acció dirigida a protegir la salut i seguretat de tots els ciutadans, i cal que entre tots -Administracions, empreses, treballadors i clients- siguem comprensius per tal de poder trobar solucions que ens ajudin a adoptar aquelles decisions que més s'ajustin a les necessitats de cada un.

Inicialment, sense perjudici de l'evolució de la situació i les mesures que es vagin implementant per part de Govern, el principal consell que els podem donar és:

 1. Intentar amb el PERSONAL LABORAL IMPLANTAR TELETREBALL, en tot o en part.
 2. Fer ús de mesures de flexibilització, com ara, per exemple:
  • Pactar flexibilització horària amb els treballadors.
  • Pactar amb els treballadors si accepten fer dies de vacances durant els dies que per obligació hagin d'estar tancats o confinats.
  • Pactin amb els treballadors establir una borsa d'hores per tal d'utilitzar les hores que ara no faran en moments en què l'Ajuntament pugui necessitar més mà d'obra.
 3. Intentin segmentar l'activitat en unitats de treball que no tinguin contacte entre ells: transport, oficines, producció..., I si és possible en torns de treball diferents per tal que el contacte entre els diferents treballadors no sigui total, i així puguin quedar lliures de possibles mesures d'aïllament o confinament.
 4. Adoptin les mesures d'higiene, prevenció i bioseguretat que els hem vingut anunciant, i que vénen indicant les autoritats sanitàries.
 5. I sobretot, per a aquelles empreses que es vegin obligades a deixar o reduir el treball de manera temporal, s'haurà d'estudiar com a solució immediata la suspensió dels contractes de treball. En aquests casos s'implementarà un expedient de regulació d'ocupació, que és la mesura de suspensió de contractes de treball que sembla que s'incentivarà, que esperem es pugui emparar en la causa de força major que suposa l'estat d'alarma, el que permetrà fer seva tramitació per la via ràpida i urgent, PERÒ CAL ESPERAR SUCCESSIVES ORDRES DEL GOVERN. En casos que s'implementin expedients de regulació d'ocupació, els treballadors durant el període de suspensió del contracte passaran a percebre la prestació d'atur, encara que l'empresa haurà de continuar satisfent les quotes de la Seguretat Social.

Com ha normes autonòmiques, serà bo consultar abans amb la Conselleria corresponent.

2.- AFECTACIONS ALS TERMINIS:

IMPOSICIÓ LEGAL: La Disposició Addicional Segona de l'RD 463/2020 suspèn de forma imminent tots els tràmits processals, administratius i judicials, de prescripció i de caducitat mentre duri la vigència de l'estat d'alarma. Per tant, si tenen algun termini per RESOLDRE UN EXPEDIENT, per CONTESTAR UNA DEMANDA, remetre un requeriment, interposar una reclamació o contestar-la, presentar un recurs o dictar una resolució (en aquest cas ES POT DICTAR, PERÒ SABENT QUE NO VA A COMPTAR EL TERMINI PER AL ADMINISTRAT): Excepte resolucions urgents i inajornables, aconsellem ESPERAR LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA PER A RESOLDRE, ja que encara que així resultés, NO VA A EXISTIR TERMINI DE RECURS PER ALS DESTINATARIS.

3.- AFECTACIONS FISCALS per a empreses mercantils municipals:

Es concedirà l'ajornament (no fraccionament) de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions, el termini de presentació i ingrés finalitzi des d'ara i fins al dia 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, mesura extensiva a les retencions de treballadors i professionals. Es pot sol·licitar per un termini de sis mesos, i els tres primers mesos no meritaran interessos.

 

ALCALDEALDIA

ALARMA CORONAVIRUS. PERSONAL LABORAL I FISCAL.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter