dimecres, maig 20, 2020 - 13:43

BOE 20 DE MAIG DE 2020: US OBLIGATORI DE MASCARETES I DOGC DE 20 DE MAIG DE 2020: SUBVENCIONS I ACTIVITATS DE VETLLA

Ordre SND 422 2020

Efectes i vigència:

Efectes i vigència.

Objecte:

Objecte.

Subjectes obligats:

Subjectes obligats

Espais en els quals resulta obligatori l’ús de mascareta:

Espais obligats.

DOGC DE 20 DE MAIG DE 2020: SUBVENCIONS I ACTIVITATS DE VETLLA

Resolució TES 1053 2020.

1. S’aprova el Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2020 – 2021 que consta per annex.

2. Es destina un import màxim de tres milions d'euros (3.000.000€) al finançament del Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2020-2021, dels quals es destina un import màxim de 1,5 milions d'euros a finançar les actuacions a desenvolupar en trams no urbans de les lleres públiques, i un import màxim de 1,5 milions d'euros a finançar les actuacions en trams urbans de lleres públiques.

3. S’aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021, que consten com a annex 2 del Programa.

4. Es delega en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua la facultat per aprovar i publicar la convocatòria de subvencions, i també la facultat de resoldre l'atorgament de les subvencions.

Termini d'execució:

Termini d'execució.

Objecte de subvenció

Objecte de subvencio.

Despeses subvencionables:

 

Despeses subvencionables.

Vigència:

Vigència.

Objecte:

Objecte

 

ALCALDEALDIA

BOE 20 DE MAIG DE 2020: US OBLIGATORI DE MASCARETES I DOGC DE 20 DE MAIG DE 2020: SUBVENCIONS I ACTIVITATS DE VETLLA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter