dimarts, abril 21, 2020 - 16:44

EXTRACTE DE LES NOSTRES NOTÍCIES PUBLICADES, FINS A LA DATA D’AVUI, EN RELACIÓ A LES MESURES ACORDADES PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DEL COVID-19.

REIAL DECRET 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’ALARMA pel COVID-19. [veure enllaç]

Circular 2.

ALARMA CORONAVIRUS. PERSONAL LABORAL Y FISCAL [veure enllaç]

Circular 3.

ESTAT D’ALARMA COVID-19. DUBTES: PÈRDUES ECONÒMIQUES, CASOS DE FORÇA MAJOR, REFLEXIONS. [veure enllaç]

Circular 5.

ÚLTIMA HORA!. PUBLICACIÓ EN EL BOE DEL “REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19”. (ENTRADA EN VIGOR 18 DE MARÇ) [veure enllaç]

Circular 6.

CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19: IMPORTANT!:MESURES RELATIVES A LES RESIDÈNCIES DE PERSONES MAJORS I CENTRES SOCIOSANITARIS MUNICIPALS O PRIVATS [veure enllaç]

Circular 7.

NOTA INFORMATIVA RESPECTE AL COMUNICAT EMÈS PER L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES EN EL CONTEXT DE L'EMERGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DERIVADA DE L'EXPANSIÓ DEL CORONAVIRUS. [veure enllaç]

Circular 8.

Nota informativa de les MESURES LABORALS I CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA contingudes en el Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19. (BOE Núm. 86 de, dissabte 28 de març de 2020). [veure enllaç]

Circular 9.

ESTAT D’ALARMA COVID-19: NOVES MESURES GENERALS QUE AFECTIN ALS AJUNTAMENTS. [veure enllaç]

Circular 10.

MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN EL ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER A FER FRONT AL COVID-19. [veure enllaç]

Circular 11

LA CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA I LA SEVA APLICACIÓ ALS CONTRACTES DERIVATS DE LA CRISIS SANITÀRIA CAUSADA PEL CORONAVIRUS. [veure enllaç]

Circular 12.

NOTES BÁSIQUES PER ALS AJUNTAMENTS SOBRE TELETREBALL, PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I SEGURETAT. [veure enllaç]

Circular 13.

PUBLICACIONS D’INTERÈS PER ALS AJUNTAMENTS. [veure enllaç]

Circular 14.

ELS EFECTES DE LES MESURES ACORDADES PEL COVID-19 ALS CONTRACTES D’ARRENDAMENT DE LOCALS DELS AJUNTAMENTS. [veure enllaç]

Circular 15.

REIAL DECRET-LLEI 13/2020, DE 7 D’ABRIL, PEL QUAL  S’ADOPTEN DETERMINADES MESURES URGENTS EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ AGRÀRIA[veure enllaç]

Circular 16.

TORNADA AL TREBALL: Dilluns, 13-abril, i dimarts 14-abril en 8 CCAA. [veure enllaç]

Circular 17

RECOPILACIÓ DE CONSULTES D’AJUNTAMENTS EN ÈPOCA DEL COVID-19. (Període 16/3/2020 a 15/4/2020) [veure enllaç]

Circular 19

ESPECIAL CATALUNYA:
Ressenya informativa respecte a les novetats introduïdes pel Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica (DOGC núm. 8089, de 19-03- 2020) [veure enllaç]

Especial.

INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A LES EMPRESES MUNICIPALS DE CATALUNYA, I PER EMPRESES PRIVADES O AUTÒNOMS QUE PRESTIN SERVEIS  EN EL SEU TERME MUNICIPAL. [veure enllaç]

Circular 18

 

ALCALDEALDIA

EXTRACTE DE LES NOSTRES NOTÍCIES PUBLICADES, FINS A LA DATA  D’AVUI, EN RELACIÓ A LES MESURES ACORDADES PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DEL COVID-19.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter