dijous, abril 9, 2020 - 10:27

REIAL DECRET-LLEI 13/2020, DE 7 D’ABRIL, PEL QUAL S’ADOPTEN DETERMINADES MESURES URGENTS EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ AGRÀRIA

 

B.O.E. DEL DIMECRES, 8 DE ABRIL:
  • NECESSITAT URGENT DE L’OCUPACIÓ EN EL CAMP, PROTECCIÓ A LA AGRICULTURA I RAMADERIA.

LES NOVES MESURES TENEN UN TRIPLE OBJECTIU

les noves mesures

 

PRINCIPALS MESURES ADOPTADES:

PRINCIPALS MESURES ADOPTADES

 

QUI POT BENEFICIAR-SE DE LA COMPATIBILITAT DE LA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ?

QUI POT BENEFICIAR-SE DE LA COMPATIBILITAT DE LA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ

 

IMPORTANT: COMPATIBILITAT DE PRESTACIONS LABORALS.

IMPORTANT, COMPATIBILITAT DE PRESTACIONS LABORALS

 

REQUISITS PER ACCEDIR A AQUEST TIPUS DE CONTRACTES:

 REQUISITS PER ACCEDIR A AQUEST TIPUS DE CONTRACTES

 

  • SIMPLIFICACIÓ per a la tramitació dels procediments que permetin a les entitats gestores resoldre de manera provisional en matèria de prestacions de la Seguretat Social i de protecció social.

Els serveis públics d'ocupació autonòmics, en aquelles localitats o municipis en què el nombre de demandants d'ocupació superi l'oferta disponible de treballadors, establiran els col·lectius prioritaris per a cobrir-la. Com a criteris prioritaris per a gestionar aquestes ofertes d'ocupació es tindran en compte els següents:

SIMPLIFICACIÓ per a la tramitació

 

  • AUTÒNOMS: MILLORA DE PRESTACIONS: Modificació de l’art. 17 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Amb caràcter excepcional i vigència limitada fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, tindran dret a una prestació extraordinària per cessament d'activitat:

AUTÒNOMS. MILLORA DE PRESTACIONS

 

  • MORATÒRIES A LA SEGURETAT SOCIAL: Modificació de l'apartat 1 de l'article 34 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

MORATÒRIES A LA SEGURETAT SOCIAL

L'apartat 4 de la disposició addicional novena queda redactat en els següents termes:

L’apartat 4 de la disposició addicional novena

 

ALCALDEALDIA

REIAL DECRET-LLEI 13/2020, DE 7 D’ABRIL, PEL QUAL  S’ADOPTEN DETERMINADES MESURES URGENTS EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ AGRÀRIA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter