dimarts, setembre 7, 2021 - 16:18

FONS EUROPEUS O FINANÇAMENT LOCAL ÒPTIM EN ELS PETITS MUNICIPIS

SUMARI:

  • FONS EUROPEUS O FINANÇAMENT LOCAL ÒPTIM EN ELS PETITS MUNICIPIS
  • EL NOU FINANÇAMENT DERIVAT DE LA IMPLANTACIÓ DE PARCS EÒLICS I FOTOVOLTAICS.
  • NOVETATS EN LA COMPTABILITAT LOCAL: COMPTES ANUALS CONSOLIDADES.
FONS EUROPEUS O FINANÇAMENT LOCAL ÒPTIM EN ELS PETITS MUNICIPIS

Impostos municipals

Segons això com a mitja la recaptació municipal en els Ajuntament amb BICES, es distribueixi així:

Recaptació municipal

LES  DADES:

Les dades

ROMANENTS DE TRESORERIA I FONS EUROPEUS-OPORTUNITAT

Romanents de tresoreria

MENTRE AIXÒ ARRIBA I ESTUDIEM LES FORMULES, en les quals aquest despatx assessorarà i col·laborarà, insistim en que en l’actualitat S’HAN DE TENDIR A CONSOLIDAR I MILLORAR EL FINANÇAMENT dels seus ajuntaments, que es continuada, ANY A ANY:

  1. Consolidar l’IBI-BICES i l’I.A.E.: poden promoure’s revisions.
  2. Implantar les taxes en línies elèctriques, internet, canonades, gasoductes, etc...

GONZALO ADVOCATS & CUDÓS CONSULTORS ja ho han aconseguit:

  • Milers de pobles cobren IBI-BICES ............ per sempre, amb crisi o sense ella.
  • Centenars de pobles cobren taxes a les elèctriques, gasístiques, etc... per a sempre.

Aculli's a la nostra experiencia

EL NOU FINANÇAMENT DERIVAT DE LA IMPLANTACIÓ DE PARCS EÒLICS I FOTOVOLTAICS.

El nou finançament

NOVETATS EN LA COMPTABILITAT LOCAL: COMPTES ANUALS CONSOLIDATS

En el BOE de data 3 d'agost de 2021 es publica l'Ordre HAC/836/2021, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les normes per a la formulació de comptes anuals consolidats en l'àmbit del sector públic local.

Novetats

 

ALCALDEALDIA

 

FONS EUROPEUS O FINANÇAMENT LOCAL ÒPTIM EN ELS PETITS MUNICIPIS

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter