dijous, juliol 9, 2020 - 09:19

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE I AL DOGC

1. RESOLUCIÓ DE 29 DE JUNY DE 2020, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA, QUALITAT I INNOVACIÓ, RELATIVA Als CONTROLS SANITARIS A REALITZAR EN ELS PUNTS D'ENTRADA D'ESPANYA.

Efectes i vigència:

Efectes i vigencia.

Objecte:

Objecte.

Finalitat:

Finalitat.

Mesures previstes:

Mesures previstes.

2. ORDRE INT/595/2020, DE 2 DE JULIOL, PER LA QUAL ES MODIFIQUEN ELS CRITERIS PER A L'APLICACIÓ D'UNA RESTRICCIÓ TEMPORAL DE VIATGES NO IMPRESCINDIBLES DES TERCERS PAÏSOS A LA UNIÓ EUROPEA I PAÏSOS ASSOCIATS SCHENGEN PER RAONS D'ORDRE PÚBLIC I SALUT PÚBLICA AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19.

Efectes i vigència:

Efectes i vigència 2

Criteris aplicables per denegar l'entrada per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19:

Criteris aplicables

Tancament de punts habilitats:

Tancament.

Disposició derogatòria:

Disposició derogatoria.

Tercers països els residents no es veuen afectats per la restricció temporal de viatges no imprescindibles a la UE a través de les fronteres exteriors:

Tercers països.

3. REIAL DECRET LLEI 25/2020, DE 3 DE JULIOL, DE MESURES URGENTS PER A DONAR SUPORT A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I L'OCUPACIÓ.

Entrada en vigor:

Entrada en vigor

Mesures de suport a la inversió i la solvència

Mesures de suport a la inversió

Finalitat:

Finalitat.

Import màxim:

Import maxim.

Fons de suport a la solvència d'empreses estratègiques. Creació d'un Fons de suport a la solvència d'empreses estratègiques.

Objecte:

Objecte (fons)

Dotació inicial de Fons:

Dotació inicial fons.

Moratòria de préstecs hipotecaris atorgats per al finançament d'immobles afectes a una activitat turística.

Requisits:

Requisits

Sol·licitud de la moratòria:

Sol·licitud moratoria

Supòsit d'arrendament dels immobles:

Beneficiari.

Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions

Plans de sostenibilitat

Línia extraordinària de finançament

Objecte:

Objecte.

Finalitat:

Finalitat

Beneficiaris:

Autonoms i societats.

Programa de Renovació de el parc circulant espanyol el 2020 (PLA RENOVE 2020)

Objecte i àmbit d'aplicació:

Pla renove 2020

Beneficiaris:

Beneficiars (renove 2020)

4. RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, DE 8 DE JULIOL, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN NOVES MESURES EN L'ÚS DE LA MASCARETA PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT EPIDÈMIC DE LA PANDÈMIA DE COVID-19.

Entrada en vigor:

Entrada en vigor (mascareta)

Obligació d’ús de les mascaretes:

Obligació ús mascareta.

Funcions de vigilància, inspecció i control:

Funcions vigilancia, inspecció i control.

 

ALCALDEALDIA

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE I AL DOGC

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter