dimarts, gener 26, 2021 - 09:16

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESTABLEIX JURISPRUDÈNCIA I DICTAMINA QUE ELS TERRENYS INCLOSOS EN LA XARXA NATURA 2000 HAN DE PROTEGIR-SE COM A SÒLS NO URBANITZABLES D'ESPECIAL PROTECCIÓ.

En data 13 de novembre de 2019, el Ple del Tribunal Constitucional ha dictat la Sentència 134/2019 estima parcialment la qüestió d'inconstitucionalitat i declara la inconstitucionalitat i nul·litat del segon paràgraf de l'article 11.3.1.b) de la Llei extremenya del sòl, modificat l'any 2011, que permetia la transformació urbanística dels terrenys inclosos en la Xarxa Natura 2000, poc després de la declaració de nul·litat del PIR relatiu a la construcció d'un complex turístic integrat en una ZEPA.

Aquest precepte contravé la citada disposició els articles 12 i 13 del TRLS 2008, de caràcter bàsic i l'art. 149.1.1. i 23 CE.

1. LA REGLA GENERAL:

La regla general

2. EL CARÀCTER DE NORMA BÀSICA COMÚ A TOT EL TERRITORI NACIONAL

El caracter de norma basica

3. LA XARXA ECOLÒGICA EUROPEA NATURA 2000

La xarxa ecologica europea

4. EL RECONEIXEMENT D’UN ALT VALOR ECOLÒGIC ALS TERRENYS XARXA NATURA 2000

El reconeixement d'un alt valor ecologic

5. LA URBANIZACIÓN EN TERRENYS D’ESPECIAL PROTECCIÓ

La urbanització en terrenys de protecció

 

ALCALDEALDIA

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESTABLEIX JURISPRUDÈNCIA I DICTAMINA QUE ELS TERRENYS INCLOSOS EN LA XARXA NATURA 2000 HAN DE PROTEGIR-SE COM A SÒLS NO URBANITZABLES D'ESPECIAL PROTECCIÓ.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter