dijous, juliol 16, 2020 - 09:05

REIAL DECRET LLEI 26/2020, DE MESURES DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA PER FER FRONT A L'IMPACTE DEL COVID-19 EN ELS ÀMBITS DE TRANSPORTS I HABITATGE i DECRET LLEI 27/2020, DE 13 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 18/2009, DE 22 D'OCTUBRE, DE SALUT PÚBLICA

1. REIAL DECRET LLEI 26/2020, DE 7 DE JULIOL, DE MESURES DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA PER FER FRONT A L'IMPACTE DEL COVID-19 EN ELS ÀMBITS DE TRANSPORTS I HABITATGE.

Entrada en vigor:

Entrada en vigor 1

Objecte:

Objecte

MESURES EN L'ÀMBIT DE L'HABITATGE

Mesures en l'àmbit de l'habitatge.

MESURES EN EL SECTOR DEL TRANSPORT AERI

Mesures de gestió de passatgers aeris i de el personal d'aviació en relació amb la pandèmia COVID-19:

Mesures en l'àmbit del transport aeri.

Obligacions dels gestors aeroportuaris i de les companyies aèries:

Obligacions gestors aeris.

Obligacions dels passatgers:

Obligacions passatgers

Limitació d'accés als edificis terminals dels aeroports:

Limitacions passatgers

MESURES EN EL SECTOR DEL TRANSPORT MARÍTIM

Mesures respecte de l'activitat o tràfics mínims establerts en els títols concessionals:

Mesures en l'àmbit del transport maritim

MESURES EN EL SECTOR DEL TRANSPORT FERROVIARI

Moratòries per al sector del transport públic de mercaderies i discrecional de viatgers en autobús:

Mesures en l'àmbit del transport ferroviari

Mesures en la contractació de concessions:

Contractació concessions

Altres reformes:

Altres reformes.

2. DECRET LLEI 27/2020, DE 13 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 18/2009, DE 22 D'OCTUBRE, DE SALUT PÚBLICA, I D'ADOPCIÓ DE MESURES URGENTS PER FER FRONT AL RISC DE BROTS DE LA COVID-19.

Entrada en vigor:

Entrada en vigor 2

Modificacions de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública:

Modificacions llei salut publica

Serveis que poden ser declarats essencials

Serveis que poden ser declarats essencials

Mesures a adoptar en el marc de la COVID-19

Consells generals de salut pública:

Consells

Identificació de casos nous i confirmats de la COVID-19:

Identificació casos

Proves diagnòstiques:

Proves diagnostiques.

Desplaçaments:

Desplaçaments

Altres mesures:

Altres mesures

 

ALCALDEALDIA

REIAL DECRET LLEI 26/2020, DE MESURES DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA PER FER FRONT A L'IMPACTE DEL COVID-19 EN ELS ÀMBITS DE TRANSPORTS I HABITATGE i DECRET LLEI 27/2020, DE 13 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 18/2009, DE 22 D'OCTUBRE, DE SALUT PÚBLICA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter