dijous, maig 19, 2022 - 16:18

Ajudes a les Corporacions Locals i Empreses Públiques Municipals l'any 2022, per a obres d'accessibilitat i obres en infraestructures esportives relacionades amb la celebració de competicions de caràcter internacional i Especial Catalunya.

  • Ajudes a les Corporacions Locals i Empreses Públiques Municipals l'any 2022, per a obres d'accessibilitat i obres en infraestructures esportives relacionades amb la celebració de competicions de caràcter internacional. Extracte de la resolució de 3 de maig de 2022, de la Presidència del Consell Superior d'Esports.

Publicació:

Publicació 1

Finalitat:

Finalitat 1

Beneficiaris:

Beneficiaris 1

Quantia:

Quantitat 1

Termini:

Termini 1

Més informació:

Extracte: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-B-2022-14854.pdf

Bases: https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/15/pdfs/BOE-A-2012-15180.pdf

Especial Catalunya:

Publicació:

Publicació 2

Objecte:

Objecte 2

Actuacions subvencionables:

Actuacions subvencionables 2

Beneficiaris:

Beneficiaris 2

Destinataris:

Destinataris 2

Quantia:

Quantia 2

Termini:

Termini 2

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8665/1905919.pdf

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8618/1893495.pdf

  • Aprovació de les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2020-2021. ORDRE EDU/106/2022, de 10 de maig.

Publicació:

Publicació 3

Objecte:

Objecte 3

Finalitat:

Finalitat 3

Beneficiaris:

Beneficiaris 3

Quantia:

Quantia 3

Termini:

Termini 3

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8668/1906585.pdf

  • Convocatòria en l'àmbit de les arts per a la concessió de subvencions per a programacions estables d'activitats d'arts visuals de caràcter professional per a l'any 2022. Resolució CLT/1425/2022, de 9 de maig.

Publicació:

Publicació 4

Objecte:

Objecte 4.

Actuacions subvencionables:

Actuacions subvencionables 4

Beneficiaris:

Beneficiaris 4

Quantia:

Quantia 4

Termini:

Termini 4

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8669/1906927.pdf

Bases específiques: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8662/1905203.pdf

  • Convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions per al disseny i la implementació d'un sistema de gestió de documents en arxius d'entitats locals i universitats públiques per a l'any 2022. Resolució CLT/1424/2022, de 9 de maig.

Publicació:

Publicació 5

Objecte:

Objecte 5

Finalitat:

 

Finalitat 5

Beneficiaris:

Beneficiaris 5

Quantia:

Quantia 5

Termini:

Termini 5

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8669/1906949.pdf

Bases específiques: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8662/1905225.pdf

  • Convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l'any 2022. Resolució CLT/1423/2022, de 9 de maig.

Publicació:

Publicació 6

Objecte:

Objecte 6

Beneficiaris:

Beneficiaris 6

Quantia:

Quantia 6

Termini:

Termini 6

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8669/1906967.pdf

Bases específiques: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8400/1849113.pdf

Modificació bases específiques: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8662/1905171.pdf

  • Bases reguladores per a la concessió de subvencions adreçades a municipis amb associació de voluntariat de protecció civil per a l'adquisició d'equipament destinat a habilitar centres d'acollida de persones afectades en emergències. Ordre INT/110/2022, de 12 de maig.

Publicació:

Publicació 7

Objecte:

 

Objecte 7

Beneficiaris:

Beneficiaris 7

Quantia:

Quantia 7

Termini:

Termini 7

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8669/1906921.pdf

 

ALCALDEALDIA

Ajudes a les Corporacions Locals i Empreses Públiques Municipals l'any 2022, per a obres d'accessibilitat i obres en infraestructures esportives relacionades amb la celebració de competicions de caràcter internacional i Especial Catalunya.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter