dimecres, setembre 25, 2019 - 12:23

LA PLUSVÀLUA NOVAMENT EN LITIGI

Com és sabut tant el Tribunal Suprem com el Constitucional, van abordar les liquidacions de Plusvàlua amb l'actual normativa de la Llei d'Hisendes Locals, Text refós de 2004, establint determinades nul·litats als seus preceptes i per això l'anul·lació de liquidacions.

Els Tribunals indicats consideren, com a principi general, que l'increment del valor dels terrenys ha d'estar provat suficientment per l'administració, requerint del subjecte passiu una prova inicial, com pugui ser les escriptures de compra inicial de venda següent, a més d'altres proves admissibles en dret.

Recentment el Tribunal Suprem en la sentència de 7 de maig de 2019, interpretant tant l'inicial ST Constitucional 59/2017 com altres del Tribunal Suprem, arriba a la conclusió que aclarint la doctrina pronunciada anteriorment:

  • Existeixen nul·litats de preceptes de la LHL, però només en el cas que en efecte consti acreditada que no hi ha hagut plusvàlua
  • Existeix nul·litat i per tant s'ha expulsat de l'ordenament jurídic l'art. 104 LHL, en tant que aquest precepte impedia l'acreditació i aportació de proves per negar la plusvàlua per part del subjecte passiu.

Estat de la qüestió:

En les sentències de 2017, 2018 i 2019 dels Tribunals Suprem i Constitucional, es posa de manifest que NOMÉS EL LEGISLADOR POT MODIFICAR LA LLEI, els preceptes han estat anul·lats, no és possible que la justícia legisli i doni nova redacció als mateixos.

A tal efecte el Congrés dels Diputats en l'anterior legislatura, havia de discutir i determinar aquesta reforma de la LHL en matèria de plusvàlua, havent-se formulat els preceptius informes legals de la ADMINISTRACIÓ.

Amb la convocatòria anticipada d'eleccions, NO S'HA MODIFICAT CAP PRECEPTE.

Conseqüències per als ajuntaments i com resoldre'ls.

  • Segueixen en vigor els preceptes de plusvàlua de la Llei d'Hisendes Locals, Text refós de 2004.
  • Els particulars que es trobin en situació d'haver venut immobles urbans per menor valor que la compra, tindrán dret a recórrer les liquidacions dels ajuntaments.
  • Sembla raonable que per evitar litigis, despeses i noves liquidacions, els ajuntaments o no liquidin la plusvàlua fins a la modificació legislativa, o deixin en suspens la mateixa fins a la modificació, evitant sempre la prescripció del tribut.
  • Mentrestant, tot intent de negar que una escriptura que posi de manifest la no existència de plusvàlua, almenys inicialment, aquesta abocada al fracàs per a l'ajuntament.

 

ALCALDEALDIA

LA PLUSVÀLUA NOVAMENT EN LITIGI

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter