dijous, setembre 24, 2020 - 13:48

OCTUBRE 2020 PER A APROVAR LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB LÍNIES ELÈCTRIQUES, GASODUCTES, OLEODUCTES, AIGUA, etc…

Como ja sap, des de finals de l’any 2016 GONZALO ABOGADOS ha aconseguit que el Tribunal Suprem convalidi el nostre treball: l’ordenança, estudis, tràmits i quotes a cobrar CADA ANY pels Ajuntaments, i portem més de 300 sentències favorables.

 • Ja són més de 390 ajuntaments als que hem implantat aquesta TAXA.
 • Els ingressos que perceben CADA ANY, arriben a 12.000 €/Km de línia.

El Diari d’economiaEXPANSIÓN”, va publicar el nostre assoliment (veure enllaç)

El Tribunal Suprem en la seva web, també va publicar l’èxit de les seves sentències que ens atribuïm, com es reflexa en aquestes. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Supremo-avala-las-tasas-municipales-a-las-instalaciones-de-electricidad-y-gas

Què ha de fer l’Ajuntament per a garantir-se aquest ingrés segur CADA ANY?

Confiar en el nostre treball i fer l’encàrrec:

 • TINDRÀ UN PRE CÀLCUL TÈCNIC GRATUÏT, de manera que NO COMENÇAREM RES si no val la pena.
 • No suposarà cost per l’Ajuntament.
 • Aprovada l’Ordenança i girada la taxa, els honoraris seran un percentatge de l’assoliment.
 • El nostre estudi es troba  enregistrat® i avalat por el Tribunal Suprem.

Si del pre càlcul resultés una suma ANUAL que valgui la pena, el nostre treball posterior CONSISTIRÀ, previ pressupost, EN:

quadre

Calendari d’implantació de l’ordenança (tot li ho farem nosaltres):

 • Setembre -Octubre: PRE CÀLCUL, confecció de l’ordenança i l’estudi.
 • Aprovació pel ple (octubre o primers de novembre).
 • 30 dies hàbils (uns 45 dies naturals) d’edicte en el BOP, per a al·legacions.
 • Aprovació definitiva pel Ple, si hi ha al·legacions.
 • PUBLICACIÓ en el BOP, com a màxim el 31 de desembre de 2020, per a que pugui entrar en vigor i GIRAR LA TAXA des de l’1 de gener de 2021.

TARIFES

Exemple d’ajuntament tipus: amb només 3 Km de línies, cobraran uns 45.000 € CADA ANY.

QUE ENS HAN D'ENVIAR

Romanen a l’espera de les seves notícies, i a la seva disposició per a aclarir els dubtes que tinguin.

 

ALCALDEALDIA

OCTUBRE 2020 PER A APROVAR LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB LÍNIES ELÈCTRIQUES, GASODUCTES, OLEODUCTES, AIGUA, etc…

Documents relacionats

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter