dimecres, novembre 4, 2020 - 18:24

NOTA INFORMATIVA SOBRE SUSPENSIÓ DE LA REGLA DE LA DESPESA 2019 I 2020

Ja en ple estat d'alarma (inicial decret al març) es va permetre en una de les seves disposicions gastar una quantitat escassa del superàvit de 2019, insuficient i amb unes destinacions molt concretes.

1.- REAL DECRETO-LLEI 27/2020, DE 4 D'AGOST, DE MESURES FINANCERES, DE CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT, APLICABLES A LES ENTITATS LOCALS.

RD Llei primitiu

2.- ACORD PEL QUAL ES FIXA EL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCER DEL PRESSUPOST DE L'ESTAT PER A 2021

 

Acord del Consell de Ministres

Ara el que és més aconsellable és anar preparant memòries i projectes i les corresponents modificacions pressupostàries per al 2020 i en tot cas en la preparació dels pressupostos de 2021, tenint en compte per a que les intervencions dels Ajuntaments disposin el procedent a fi a l'aprovació dels mateixos per 2021, sense tenir en compte el límit de despesa d'anys anteriors.

 

ALCALDEALDIA

NOTA INFORMATIVA SOBRE SUSPENSIÓ DE LA REGLA DE LA DESPESA 2019 I 2020

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter