dimarts, novembre 17, 2020 - 10:56

NOTES D’INTERÈS SOBRE LA SUSPENSIÓ DE LA REGLA DE LA DESPESA

¡Advertiment! Aquests consells, que formen part del nostre criteri interpretatiu, recomanem que siguin estudiats i resolts pels interventors municipals, doncs no es poden prendre de la mateixa manera per a tots els ajuntaments.

Introducció: Com hem vingut informant en les nostres circulars i newsletters d'alcaldealdia.com, el Consell de Ministres d'11 de febrer de 2020 adequava els objectius d'estabilitat pressupostària i límits del deute públic per a 2020.

El Consell de Ministres del 6 d'octubre, després que no fos convalidat el Reial decret llei 27/2020, de mesures financeres de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals, va aprovar  la suspensió de les regles fiscals per a 2020 i 2021 i per a això va sotmetre al CONGRÉS DELS DIPUTATS la prèvia declaració de situació d'emergència extraordinària que s'ajusta a l'art. 135-4 de la Constitució i a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Després d'enviar-los recentment als ajuntaments la CIRCULAR del Ministre d'Hisenda sobre preguntes freqüents quant a les conseqüències de la suspensió de les regles fiscals, creiem oportú aquest resum per al seu interès:

1r. El Congrés dels Diputats

El Congres dels Diputats va aprovar per majoria suspendre les regles fiscals

 

2n) Què significa suspendre les regles de la despesa?

Què significa suspendre les regles de la despesa

3r) Què succeirà en l'exercici següent, és a dir en el de 2022?

Què succeirà en l'exercici següent, és a dir en el de 2022

 

4rt) El que no significa la suspensió de les regles de la despesa.

 

El que no significa la suspensió de les regles de la despesa

 

ALCALDEALDIA

NOTES D’INTERÈS SOBRE LA SUSPENSIÓ DE LA REGLA DE LA DESPESA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter