dijous, octubre 1, 2020 - 13:10

NOVETATS D'INTERES PER ALS AJUNTAMENTS

SUBVENCIONS ALS PROGRAMES DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT LOCAL.

Al DOGC 8233 de data 25 de setembre de 2020 s’ha publicat l’Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre, de modificació de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local, la qual inclou en un sol text totes les modificacions que ha anat experimentant l’ esmentada Ordre TSF/123/2018, posant fi d’aquesta manera a la seva dispersió per clarificar la regulació d’aquests ajuts.

Entre altres, les modificacions més significatives que recull aquesta Ordre son les següents:

Subvencions.

Finalment, aquesta Ordre TSF/158/2020 deroga expressament l'Ordre TSF/134/2019, de 10 de juliol, de modificació de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.

LÍMIT PREU DEL LLOGUER.

El passat dimarts 21 de setembre de 2020  es va publicar la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge.

Les mesures aprovades que fan referència a la moderació i contenció de les rendes dels contractes d’arrendament d’habitatge.

SUPÒSITS D’APLICACIÓ:

Suposits d'aplicació.

DATA D’ENTRADA EN VIGOR:

Data entrada en vigor.

ÀREA AMB MERCAT D’HABITATGE TENS:

Habitatge tens.

Municipis inclosos dins la declaració transitòria d'àrees amb mercat d'habitatge tens:

Municipis inclosos

IMPORT MÀXIM DE LES RENDES:

Import maxim de les rendes

EXCEPCIONS:

Excepcions

NOVES NORMES PER AL TELETREBALL APLICABLE ALS TREBALLADORS PER CONTE ALIÈ.

Al BOE 253, de data 23 de setembre, s’ha publicat el REIAL DECRET-LLEI 28/2020, de 22 de setembre, de TREBALL A DISTÀNCIA (Teletreball).

ENTRADA EN VIGOR:

Entrada en vigor 1

IMPORTANT PER ALS AJUNTAMENTS!

TREBALLADORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: Aquesta Llei no s'aplica al personal laboral al servei de les administracions públiques, que es regirà per una normativa específica. Tampoc serà aplicable als funcionaris.

ÀMBIT D'APLICACIÓ:

Ambit d'aplicació.

VOLUNTARIETAT:

Voluntarietat.

DESPESES:

Despeses.

EL REGISTRE HORARI:

El registre d'horari

DESCONNEXIÓ DIGITAL:

Desconexió digital

PROTOCOL D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ ENTRE EL CADASTRE I REGISTRE DE LA PROPIETAT.

La Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública del Ministeri de Justícia i la Direcció General de Cadastre del Ministeri d'Hisenda han signat una resolució conjunta amb DOS OBJECTIUS:

  1. Aprovar especificacions tècniques complementàries per a la representació gràfica de les finques sobre la cartografia cadastral.
  2. Articulació protocol que millorarà la coordinació i intercanvi d'informació entre el Cadastre i el Registre de la Propietat.

BENEFICIS DE LA RESOLUCIÓ:

Beneficis de la resolució.

 

ALCALDEALDIA

NOVETATS D'INTERES PER ALS AJUNTAMENTS

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter