dijous, maig 9, 2019 - 10:35

NOVETAT PER ALS AJUNTAMENTS: IMPUGNACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L'IBI QÜESTIONANT EL VALOR CADASTRAL FERM

El Tribunal Suprem va dictar sentència (STS 579/2019, de 19 de febrer) En la que permet qüestionar la valoració cadastral d'un terreny a l'impugnar les liquidacions de l'IBI. La recent sentència confirma la resolució recorreguda mitjançant la qual es va anul·lar les liquidacions de l'IBI argumentant que el valor cadastral dels terrenys no reflectia la situació urbanística.

En la sentència es reconeix que en determinats casos és possible qüestionar la qualificació i valoració cadastral d'un immoble mitjançant la impugnació de les liquidacions de l'IBI i recorda als Ajuntaments les pautes d'actuació basades en el principi de bona administració, per evitar que els ciutadans contribuents hagin d'acudir a procediments llargs i costosos, a causa de la inactivitat de l'entitat local per no haver promogut una adaptació del Cadastre a la nova situació derivada de la sentència del TS 2159/2014 i a la modificació de l'article 7.2 Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

En el cas enjudiciat, la controvèrsia es centra en que uns terrenys classificats en el PGOU com a sòl urbà no consolidat però pendents d'ordenació detallada mitjançant un pla especial, en el Cadastre es qualificaven com a sòls urbans i es valoraven com a tals. El Jutjat del Contenciós Administratiu i així ho confirma el TS, considera que a aquest tipus de sòl urbà li és aplicable la doctrina establerta pel TS en la sentència 2159/2014, de 30 de maig, a través de la qual s'arriba a la conclusió que els sòls urbanitzables sense Pla Parcial han de considerar rústics a efectes cadastrals. Per aquest motiu, s'estima el recurs contra les liquidacions de l'IBI i per tant s'anul·len, tot i que els terrenys estaven qualificats i valorats cadastralment com urbans.

El TS ens explica que la regla general és que no pot discutir el valor cadastral que ha adquirit fermesa quan s'impugnen les liquidacions de l'IBI, però, hi caben excepcions. La sentència dictada en cassació analitza si entre aquestes excepcions a la regla general es poden incloure aquells casos en què per circumstàncies sobrevingudes (declaracions judicials i/o jurisprudencials o canvis legislatius) la qualificació i valoració cadastral d'un terreny no reflecteix la realitat d'aquest terreny. El TS considera que la sentència 2159/2014 i la modificació de l'article 7.2 del Text Refós del Cadastre Immobiliari són circumstàncies sobrevingudes que justifiquen que es pugui discutir la valoració cadastral d'uns terrenys, encara que sigui ferma mitjançant la impugnació de les liquidacions de l'IBI.

 

ALCALDEALDIA 

 

NOVETAT PER ALS AJUNTAMENTS: IMPUGNACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L'IBI QÜESTIONANT EL VALOR CADASTRAL FERM

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter