dijous, abril 21, 2022 - 13:26

Reial decret 286/2022, de 19 d'abril, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de màscares durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. (BOE 20 d'abril de 2022) i Ajuts i subvencions a Catalunya.

Reial decret 286/2022, de 19 d'abril, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de màscares durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, publicat al BOE del 20 d'abril de 2022.

El present Reial decret estableix els àmbits on la màscara continuarà sent OBLIGATÒRIA, per a les persones majors de 6 anys, sent els següents:

Us de la mascareta

ES RECOMANA L’ÚS DE LA MÀSCARA:

Es recomana l'ús de la mascareta

Més infomació: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS A CATALUNYA:
  • Convocatòria de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l'Aran, per a l'any 2022. Resolució PRE/998/2022, de 31 de març.

Publicació:

Publicació

Objecte:

Objecte

Beneficiaris:

Beneficiaris

Quantia:

Quantia

Presentació de sol·licituds:

Presentació de sol·licituds

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8649/1901754.pdf

  • Convocatòria de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l'Aran, per a l'any 2022. Resolució VPD/1045/2022, d'11 d'abril.

Publicació:

Publicació 2

Objecte:

Objecte 2

Beneficiaris:

Beneficiaris 2

Quantia:

Quantia 2

Presentació de sol·licituds:

Presentació de sol·licituds 2

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8650/1901975.pdf

 

ALCALDEALDIA

Reial decret 286/2022, de 19 d'abril, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de màscares durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. (BOE 20 d'abril de 2022) i Ajuts i subvencions a Catalunya.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter