dijous, octubre 8, 2020 - 10:15

TELETREBALL ALS AJUNTAMENTS

El dia 30 de setembre es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria de teletreball a les Administracions Públiques i de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, aplicable als FUNCIONARIS I AL PERSONAL LABORAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL.

ENTRADA EN VIGOR:

Entrada en vigor

  • PRINCIPALS NOVETATS.

S'introdueix un nou article 47 bis en el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre:

1.- CONCEPTE DE TELETREBALL:

Concepte de teletreball

2.- CARÀCTER VOLUNTARI I REVERSIBLE:

Caracter voluntari i reversible

3.- DRETS I DEURES:

Drets i deures

4.- MITJANS TECNOLÒGICS:

Mitjans tecnològics

5.- APLICABLE A PERSONAL LABORAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ

Aplicable a personal laboral al servei de l'administració

  • TERMINI PER A ADAPTAR NORMATIVA

Termini per a adaptar la normativa

 

ALCALDEALDIA

TELETREBALL ALS AJUNTAMENTS

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter