dimarts, juny 16, 2020 - 16:02

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE

1. REIAL DECRET LLEI 21/2020, DE 9 DE JUNY, DE MESURES URGENTS DE PREVENCIÓ, CONTENCIÓ I COORDINACIÓ PER FER FRONT A LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19.

Entrada en vigor:

Entrada en vigor 1

Objecte:

Objecte 1

Àmbit d'aplicació:

Ambit d'aplicació 1

Mesures de prevenció i higiene:

Mesures de prevenció i higiene.

Mesures en matèria de transports:

Mesures en materia de transport.

Mesures relatives a medicaments, productes sanitaris i productes necessaris per a la protecció de la salut:

Mesures relatives a medicaments, productes sanitaris i productes necessaris per a la protecció de la salut

Detecció precoç, control de fonts d'infecció i vigilància epidemiològica:

Detecció precoç, control de fonts d'infecció i vigilància epidemiològica.

Mesures per garantir les capacitats de sistema sanitari:

Mesures per garantir les capacitats de sistema sanitari

Règim sancionador:

Règim sancionador

Modificacions:

Modificacions.

2. Ordre SND / 520/2020, de 12 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma i s'estableixen les unitats territorials que progressen a la fase 3 de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Entrada en vigor:

Entrada en vigor 2.

Restriccions:

Restriccions.

Unitats territorials que passen a la Fase 2:

Unitats territorials que passen a la fase 2

Unitats territorials que passen a la fase 3:

Unitats territorials que passen a la fase 3

3. Ordre SND / 521/2020, de 13 de juny, per la qual es prorroguen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Entrada en vigor:

Entrada en vigor 3

Criteris aplicables per denegar l'entrada per raons d'ordre públic i salut pública:

Criteris aplicables per denegar l'entrada per raons d'ordre públic i salut pública

 

ALCALDEALDIA

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter