dimarts, juliol 21, 2020 - 13:06

ROMANENT DE TRESORERIA EN PERILL, ESBORRANY D'ACORD ENTRE EL GOVERN D'ESPANYA I LA FEMP PER A CONTRIBUIR DES DELS MUNICIPIS A DESENVOLUPAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE, L'AGENDA URBANA I POLÍTIQUES DE CURES I SUPORT A LA CULTURA

1. ROMANENT DE TRESORERIA EN PERILL.

Romanent de tresoreria en perill

LA FEMP i el Govern manegen un ESBORRANY D'ACORD, que en data d'avui NO S'HA SIGNAT amb el següent contingut:

ESBORRANY: ACORD ENTRE EL GOVERN D'ESPANYA I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER A CONTRIBUIR DES DELS MUNICIPIS A DESENVOLUPAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE, L'AGENDA URBANA I POLÍTIQUES DE CURES I SUPORT A LA CULTURA

Esborrany acord

Aportacions amb caràcter voluntari a càrrec de la totalitat del seu romanent de tresoreria per a despeses:

Aportacions

Ingrés no financer per a les entitats locals:

ingrés.

L'aplicació i transferència dels recursos descrits:

Aplicacio

Les condicions per poder gastar aquests recursos i les financeres del préstec:

Criteris

Mecanismes de suport a municipis amb problemes de liquiditat o que es troben en risc financer:

Mesures

 

ALCALDEALDIA

ROMANENT DE TRESORERIA EN PERILL, ESBORRANY D'ACORD ENTRE EL GOVERN D'ESPANYA I LA FEMP PER A CONTRIBUIR DES DELS MUNICIPIS A DESENVOLUPAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE, L'AGENDA URBANA I POLÍTIQUES DE CURES I SUPORT A LA CULTURA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter