dijous, novembre 29, 2018 - 09:28

LA REGULACIÓ DELS PATINETS ELÈCTRICS A LES ORDENANCES MUNICIPALS

Diferents municipis han aprovat recentment o estan elaborant ordenances municipals per regular de forma específica a l'ús en calçades i voreres dels patinets elèctrics, els quals que s'han popularitzat en els darrers anys i la proliferació ha obligat a intervenir als municipis. Desafortunadament, una dona de 92 anys ha mort aquest dimecres a Esplugues de Llobregat (Barcelona) després de ser atropellada per un patinet elèctric que circulava per zona de vianants a una velocitat de 30 km/h, segons publica el diari El País.

En aquest sentit, cal indicar que a Espanya l'ús de les vies públiques (i privades d'ús públic) està regulat pel Text refós de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial 6/2015 de 30 d'octubre i en la seva normativa de desenvolupament.

Per la seva banda, i davant la falta d'una norma que reguli de manera específica els patinets elèctrics, la Direcció General de Trànsit (DGT) va emetre al novembre de 2016 la Instrucció 16 / V-124 en la qual introdueix el concepte de «vehicle de mobilitat personal» reconeixent el caràcter de «vehicle» als patinets elèctrics dels que afirma que «per la seva construcció, poden excedir les característiques dels cicles» (criteri Primer) si bé, in fine es constata «La impossibilitat de catalogar-los com a vehicles de motor. La seva configuració i exigències tècniques no permeten obtenir les corresponents homologacions per ser considerats d'aquesta manera ja que no estan inclosos en el camp d'aplicació de la reglamentació harmonitzada, a nivell europeu, en aquesta matèria ni en el RD 750/2010, de 4 de juny , pel qual es regulen els procediments d'homologació de vehicles de motor i els seus remolcs ».

Aquesta interpretació de la DGT que exclou els patinets elèctrics de l'àmbit dels vehicles a motor i dels ciclomotors, considerant-los vehicles de mobilitat personal, suposa que aquests mitjans de locomoció no puguin circular per la calçada ni per la vorera, llevat que la normativa municipal habiliti expressament una o altra per a la seva circulació. Així mateix, els seus usuaris no estan obligats, per ara, a fer servir casc, ni posseir llicència administrativa, ni és obligatòria la subscripció d'assegurança de responsabilitat civil. Tot això a resguard de que cada municipi reguli l'ús dels patinets com consideri més convenient.

Arran d'aquesta doctrina, alguns ajuntaments han començat a regular l'ús dels patinets elèctrics a través d'ordenances de mobilitat totalment dispars en el seu plantejament i requisits: en uns municipis els patinets poden fer servir la calçada però no la vorera, en altres només poden utilitzar la vorera, en algunes poden circular per carrers de vianants, en altres no.

Per seguretat jurídica els aconsellem aprovar, si no disposen de la mateixa, la corresponent ordenança reguladora per tal de definir el marc que més s'adeqüi a les característiques de mobilitat del seu municipi.

 

ALCALDEALDIA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter