dilluns, abril 27, 2020 - 15:54

B.O.E. DISSABTE, 25 D’ABRIL 2020: ¡NOVES MESURES URGENTS!

  • Reial decret 492/2020, de 24 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

ENTRADA EN VIGOR:

Entrada en vigor.

PRÒRROGA DE L’ESTAT D’ALARMA

Prorroga de l'estat d'alarma.

DURADA DE LA PRÒRROGA

Durada de la prorroga.

MODIFICACIÓ DEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L’ESTAT D’ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISIS SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19.

ARTICLE 7:

Modificació article 7.

APARTAT 6 DE L’ARTICLE 10

Modificació article 10.

 

  • Ordre SND/370/2020, de 25 d'abril, sobre les condicions en les quals han de desenvolupar-se els desplaçaments per part de la població infantil durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

EFECTES I VIGÈNCIA:

Efectes i vigencia.

OBJECTE:

Objecte.

DESPLAÇAMENTS PERMESOS:

Desplazaments permesos

LIMITACIONS

Limitacions.

REQUISITS PER A EVITAR EL CONTAGI:

Requisits per evitar contagis.

LLOCS PERMESOS:

Llocs permesos.

LLOCS NO PERMESOS:

Llocs no permesos.

ADULT RESPONSABLE:

Adult responsable.

MESURES EN RELACIÓ AMB ELS NENS I NENES QUE RESIDEIXIN EN CENTRES DE PROTECCIÓ DE MENORS, CENTRES HABITACIONALS SOCIALS DE SUPORT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT O ALTRES SERVEIS RESIDENCIALS ANÀLEGS.

Mesures en relació amb els nens.

 

 

ALCALDEALDIA

B.O.E. DISSABTE, 25 D’ABRIL 2020: ¡NOVES MESURES URGENTS!

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter