dijous, abril 28, 2022 - 16:59

Convocatòria de propostes per la lluita contra la corrupció Internal Security Fund (ISF) i normativa especial Catalunya.

  • Convocatòria de propostes per la lluita contra la corrupció Internal Security Fund (ISF).

El programa Fons de seguretat interna del programa (ISF), ha obert la convocatòria de propostes sobre lluita contra la corrupció (ISF-2022-TF1-AG CORRUPT), dins el programa de treball ISF-2022.

Es fonamenta en l'article 67 del Tractat de Funcionament de la UE, que  declara com a objectiu de la Unió Europea garantir un alt nivell de seguretat en un espai de llibertat, seguretat i justícia.

Les sol·licituds de projectes presentades en el marc de la present convocatòria de propostes han de contenir activitats que donin suport a la prevenció i la lluita contra la corrupció, en particular i pel que pot interessar les entitats locals:

Prevenció i lluita corrupció

Els projectes han d'aspirar a aconseguir un o més dels resultats següents:

Resultats

El pressupost de la convocatòria disponible és de 2.000.000 d'euros.

La data límit de presentació de sol·licituds s'ha ampliat fins al 31 d'agost de 2022 - 17:00 hores CET (Brussel·les).

Més informació:

https://fondoseuropeosparaseguridad.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/pdf/INSTRUMENTO-TEMATICO/FSI/Acciones-de-la-Union/ISF-2022-TF1-AG-CORRUPT-Lucha-contra-la-corrupcion.pdf

Especial Catalunya:

  • Modificació de la Resolució EMT/3881/2021, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria en relació amb les actuacions del programa de primera experiència professional en les administracions públiques, de contractació de persones joves aturades. Resolució EMT/1167/2022, de 21 d’abril.

Publicació:

Publicació 1

Contingut:

Contingut 1

Organisme:

Organisme 1

Més informació: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=926248

Publicació:

Publicació 2

Regulació:

Regulació 2

Justificació de la despesa:

Justificació despesa

Import:

Import total maxim

Termini:

Termini

Organisme:

Organisme 2

Més informació: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=926254

  • Convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2022. Resolució PRE/1070/2022, de 4 d'abril.

Al DOGC número 8651 de 21 d’abril de 2022 s’ha publicat la Resolució PRE/1070/2022, de 4 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2022 (ref. BDNS 620034).

Convocatòria:

 

Beneficiaris

Beneficiaris:

Beneficiaris

Bases reguladores:

Bases reguladores

Dotació pressupostària i quantia de les compensacions:

Dotació pressupostaria.

Requisits dels ajuntaments sol·licitants:

Requisits.

Termini:

Termini 3

Òrgan:

Organ 3

Més informació:

Mes informació

  • Presentació de les oficines tècniques de rehabilitació.

L’oficina de premsa del Govern de la Generalitat ha informat sobre la presentació de les oficines per assessorar en la rehabilitació d'edificis amb fons europeus, amb la voluntat de guiar els ciutadans i dotades amb uns ajuts de 480 milions d'euros, amb l’objectiu de rehabilitar uns 60.000 habitatges.

Aquestes oficines tècniques de rehabilitació (OTR) son una creació del programa 'Més drets, més oportunitats' que impulsa el Govern de Catalunya a través de la conselleria de Drets Socials en matèria d'habitatge seran punts d'informació i assessorament als ciutadans per impulsar la rehabilitació dels habitatges mitjançant els fons Next Generation.

Es tracta de tres oficines independents que gestionaran el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, els Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i els Col·legis d'Administradors de Finques, a través d'un conveni que van firmar amb la Conselleria de Drets Socials.

Cada oficina compta amb un espai web propi i un equip al darrere que treballarà coordinadament amb l'administració pública per gestionar les subvencions:

Presentació oficines

 

ALCALDEALDIA

Convocatòria de propostes per la lluita contra la corrupció Internal Security Fund (ISF) i normativa especial Catalunya.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter