dijous, setembre 19, 2019 - 09:11

LA TARDOR PER APROVAR O MODIFICAR ORDENANCES FISCALS. PASSOS IMPORTANTS PER NO PERDRE INGRESSOS DE L'ANY 2020

  • La Llei d'Hisendes Locals determina el procediment per a la modificació o implantació de noves ordenances fiscals
  • Per a que una ordenança fiscal entri en vigor l'1 de gener de 2020, s'ha d'haver tramitat amb intervenció del ple municipal la modificació o creació de noves ordenances fiscals i tenir publicada íntegrament les ordenances abans d'aquesta data, per això, fine publicació 31 de desembre de 2019.
  • La tramitació no és complexa però sí entretinguda i llarga.
  • L'aprovació provisional d'una ordenança fiscal, requereix alhora de l'estudi tècnic-econòmic exigit per l'art. 24 de la LHL (TR decret legislatiu 2/2004) i la publicació d'edicte per 30 dies hàbils (pràcticament un mes i mig natural).
  • D'haver al·legacions el ple ha d'admetre o rebutjar-les, de no haver-les, l'aprovació inicial quedarà automàticament convertida en aprovació definitiva.
  • S'acaba el procediment amb la publicació íntegra de l'ordenança i tarifes en el BOP.
  • L'ordenança és una norma legal general i per això cal la seva impugnació davant els Tribunals Superiors de Justícia en el termini de dos mesos després de la seva publicació.
  • Encara que s'impugni, l'efectivitat de la mateixa és executiva, així com també la liquidació tributària que comporti, que únicament cap suspensió de sol·licita-ho el subjecte passiu impugnant i prèvia aportació d'aval bancari, que no servirà després per al procés contenciós, a no ser que es sol·licitin mesures cautelars i el tribunal de justícia les admeti.

ELS INGRESSOS DE LA NOSTRA NOVA ORDENANÇA SOBRE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC A LES EMPRESES ELÈCTRIQUES I DE SUBMINISTRAMENTS ELÈCTRICS.

El Tribunal Suprem ha avalat totes les nostres ordenances i estudis tècnics econòmics.

Es poden obtenir ingressos de fins a 12.000€ per km de línia i canonada.

Contacti amb alcaldealdia.com

 

CALENDARI ORIENTATIU

Calendari Orientatiu

 

ALCALDEALDIA

LA TARDOR PER APROVAR O MODIFICAR ORDENANCES FISCALS. PASSOS IMPORTANTS PER NO PERDRE INGRESSOS DE L'ANY 2020

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter