dimarts, febrer 1, 2022 - 12:22

LEGISLACIÓ D’INTERÈS PER A LES CORPORACIONS LOCALS. ANY 2022.

  • LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT (BOE 29 DE DESEMBRE DE 2021).

El BOE de 29 de desembre de 2021 publica la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022.

Interes legal diner

Oferta pública d’ocupació:

Oferta Publica Ocupació

Impostos locals:

Impostos locals

Liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat, corresponent a l’any 2020:

Liquidació definitiva

Participació dels municipis en els tributs de l’Estat per a l’any 2022:

Participació municipis.

Compensació als ajuntaments de beneficis fiscals.

Compensació beneficis fiscals

Bestretes a favor dels ajuntaments per desfasament en la gestió recaptatòria dels tributs locals:

Bestretes Ajunt.

Règim retributiu dels membres de les Corporacions locals. Serà el següent:

Regim retributiu.

En el cas de Corporacions locals de menys de 1.000 hab., s’aplicarà la següent escala:

Corporacions locals

Modificació de la Llei d’Hisendes Locals:

Modificacio Llei Hisendes Locals

  • MESURES URGENTS EN L’ÀMBIT ENERGÈTIC PER AL FOMENT DE LA MOBILITAT ELÈCTRICA, AUTOCONSUM I DESPLEGAMENT D’ENERGIES RENOVABLES.

Mesures urgents ambit energetic

  • CADASTRE. DETERMINACIÓ DELS VALORS DE REFERÈNCIA D’IMMOBLES URBANS.

Cadastre

 

GONZALO ABOGADOS & CUDÓS CONSULTORS,

LEGISLACIÓ D’INTERÈS PER A LES CORPORACIONS LOCALS. ANY 2022.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter