divendres, novembre 2, 2018 - 09:22

COM CONTRACTEN ELS CONSORCIS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS SIMILARS?

 

Els Ajuntaments, com a administració pública, són entitats sotmesos de ple a les fórmules i maneres de contractació de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, en vigor des de març de 2018, i que naturalment han de seguir el procediment d'aquella.

No obstant això determinats tipus d'entitats formades per ajuntaments, ja siguin consorcis o associacions de municipis es plantegen dubte respecte a si en contractar les seves obres o serveis i subministraments poden seguir actuant com si no fossin una administració pública.

Els consorcis no hi ha dubte que estan afectats de ple per la Llei de contractació del sector públic de 2017.

La realitat avui és que les associacions de municipis, se'ls considera, "poder adjudicador", i encara associació privada, s'equipara en això a una administració pública a tots els efectes contractuals.

Deixant a part que la contractació per exemple de la defensa jurídica no ha estat transposada literalment com preveien les Directives 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, no se sap per què, s'han de sotmetre als preceptes de la llei 9/2017 i paradoxalment seguir un procediment de contractació, encara amb l'espasa de Dàmocles de veure demandats i adquirir obligacions de terminis judicials, contràriament a les Directives que excloïen del sistema als contractes, entre d'altres, de defensa jurídica.

Les associacions de municipis, que estiguin degudament constituïdes i legalitzades, i inscrites en el Registre d'Associacions del Ministeri de l'Interior, o de les Conselleries, segons el seu àmbit, són entitats privades, i creades fonamentalment per a la defensa dels interessos dels municipis, però clarament sotmeses a les disposicions de contractació pública administrativa des de la Llei 9/2017.

Així, l'article 3 de la LCSP, que estaran subjectes al procediment de contractació, però des de l'adjudicació ho estaran sotmeses al dret civil particular.

 

 

ALCALDEALDIA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter