dimarts, gener 19, 2021 - 13:10

L'ADMINISTRACIÓ LOCAL COM A PEÇA CLAU EN EL CONEIXEMENT DE LES NECESSITATS I EN EL SERVEI DIRECTE A LA CIUTADANIA. MESURES PER A PAL·LIAR ELS GREUS PERJUDICIS QUE PRODUEIX LA CRISI SANITÀRIA, ECONÒMICA I SOCIAL GENERADA PER LA COVID-19 EN LA POBLACIÓ.

 

El 13 de gener es va publicar el Decret llei 43/2020, de 17 de novembre, pel qual s'habilita el Consell Català de l'Esport per a l'atorgament d'ajudes extraordinàries i d'emergència per a fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en l'oci i de les activitats extraescolars per a fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19.

1)      El capítol I, sota la rúbrica “FONS EXTRAORDINARI ADDICIONAL 2020 PER ALS ENS LOCALS” estipula el següent:

capitol 1

2)      El capítol II, regula l'adopció de mesures extraordinàries i d'emergència dirigides a intentar pal·liar les conseqüències derivades d'aquesta suspensió de l'ACTIVITAT DE LES INSTAL·LACIONS I DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS:

capitol 2

3)      La Disposició addicional conté l'adopció de mesures extraordinàries de caràcter social en CENTRES EDUCATIUS I EN L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ EN L'OCI I DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS per a fer front a les conseqüències de la COVID-19:

capitol 3

 

ALCALDEALDIA

L'ADMINISTRACIÓ LOCAL COM A PEÇA CLAU EN EL CONEIXEMENT DE LES NECESSITATS I EN EL SERVEI DIRECTE A LA CIUTADANIA.  MESURES PER A PAL·LIAR ELS GREUS PERJUDICIS QUE PRODUEIX LA CRISI SANITÀRIA, ECONÒMICA I SOCIAL GENERADA PER LA COVID-19 EN LA POBLACIÓ.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter