dijous, gener 10, 2019 - 10:10

Salari mínim, la revalorització de les pensions i Associacions i Fundacions

 

1). Salari mínim:

En el BOE del passat 27 de desembre de 2018 es va publicar el Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, per el qual es fixa el salari mínim interprofessional per el 2019 en 30 euros/dia o 900 euros/mes.

 

2.) Pensions: Reial Decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i de treball (BOE 29 de desembre de 2018):

REVALORITZACIÓ DE LAS PENSIONS:

A) CLASSES  PASSIVES DE L’Estat: 1,6% amb el límit màxim de 2.659,41 €

B) SEGURITAT SOCIAL: en funció de les circumstancies, des del 1,7% al 3%

C) Actualització: Abans de l’1 de abril de 2019 l’Estat abonarà el 1,7% des del desembre de 2017 a desembre de 2018.

 

3.) Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, en matèria d’informació no financera i diversitat (BOE 29 de desembre de 2018):

S’estableixen nous controls a les associacions d’interès públic i sense fins de lucre, a qui s’apliqui la llei d’auditoria.

Salari mínim, la revalorització de les pensions i Associacions i Fundacions

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter