dijous, setembre 13, 2018 - 10:27

CÀNONS DE REGULACIÓ DE L'AIGUA I TARIFES D'UTILITZACIÓ DE L'AIGUA

AFECTATS PELS CÀNONS DE REGULACIÓ DE L'AIGUA I TARIFES D'UTILITZACIÓ DE L'AIGUA GIRATS PER LES CONFEDERACIONS HIDROGRÀFIQUES: ÚLTIMES NOTÍCIES

 

Des de l'any 2013 s'han anat notificant diferents liquidacions de cànons i tarifes d'utilització de l'aigua als diferents Ajuntaments d'Espanya amb quantitats desorbitades per sufragar els costos de les preses o obres de millora realitzades en el passat per les diferents confederacions hidrogràfiques.

La doctrina del Tribunal Suprem respecte a aquests Cànons va ser clara en els anys anteriors. Així, es van declarar il·legals per resultar retroactius pel fet que la Confederació girava les liquidacions el mateix any de la seva aprovació -les Taxes i cànons periòdics s'han d'aprovar l'any anterior per poder exigir el pagament- quan la Llei d'Aigües no incloïa en cap precepte la retroactivitat en els mateixos.

Anys més tard, l'Estat va reformar l'article 114.7 de la Llei d'Aigües permetent a les Confederacions girar les liquidacions per cobrar als Ajuntaments esmentats cànons / tarifes el mateix any de la seva aprovació de manera que ja no poguessin ser declarades retroactives i tallar així la jurisprudència del Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional.

Per a sorpresa de molts ajuntaments petits i mitjans, van començar a rebre les notificacions de les liquidacions superant, en la majoria dels casos, els 100.000 € anuals ocasionant, així, un greu perjudici en les seves arques públiques.

Aquests ajuntaments [sobretot a la província de Càceres], davant aquesta allau de notificacions, van acudir a Gonzalo Advocats per defensar-se de la Confederació Hidrogràfica del Tajo per basar-se aquestes en obres antigues o de millora per al proveïment d'aigua i, sobretot, per no tenir d'informació sobre el que se'ls estava intentant cobrar a través de les mateixes.

La lluita va ser llarga. Totes les reclamacions economicoadministratives contra el cànon o tarifa de l'aigua van ser desestimades pels diferents Tribunals economicoadministratius. No obstant això, els ajuntaments, lluny de rendir-se, van continuar lluitant en la via contenciosa administrativa la qual va finalitzar davant del Tribunal Suprem que en recent sentència núm 978/2018 de 12 de Juny va fallar a favor dels Ajuntaments declarant il·legal i retroactiu tant el cànon de regulació com les tarifes d'utilització de l'aigua.

La recomanació per part de Gonzalo Advocats a tots els ajuntaments afectats per cànons o tarifes d'utilització de l'aigua és NO PAGAR cap d'aquestes liquidacions i reclamar totes davant els tribunals de justícia pel fet que han estat declarades il·legals per part del Tribunal Suprem per violar el principi de retroactivitat consagrat en l'article 9.3 de la Constitució Espanyola per girar-se en el mateix període. Advertim, igualment, que en cas de pagar-la, no podrà reclamar-se a posteriori.

 

 

ALCALDEALDIA

CÀNONS DE REGULACIÓ DE L'AIGUA I TARIFES D'UTILITZACIÓ DE L'AIGUA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter