dijous, abril 30, 2020 - 16:29

MESURES ESPECIALS EN CONTRACTACIÓ PÚBLICA i PELS JUTJATS I TRIBUNALS REIAL DECRET-LLEI 16/2020, DE 28 D’ABRIL, DE MESURES PROCESSALS I ORGANITZATIVES PER A FER FRONT AL COVID-19 EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA (BOE 29 de abril de 2020)

RESUM EXECUTIU:

Resum executiu.

Entre les mesures adoptades pel Reial Decret 16/2020, s’han de destacar les següents:  

  • CONTRACTACIÓ PUBLICA: NOVETATS D'INTERÈS DIRECTE PER ALS AJUNTAMENTS: MODIFICACIÓ DE LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, EN RELACIÓ AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT:

Contractació pública.

  • JUTJATS I TRIBUNALS. MESURES PROCESSALS: El Reial decret llei 16/2020 estableix una sèrie de mesures processals amb la finalitat d'evitar confusions en el còmput de terminis després de l'estat d'alarma i atendre l'increment d'assumptes en determinats àmbits.

 Jutjats i tribunals.

  • ACTIVITAT DELS JUTJATS I ELS TRIBUNALS. MESURES PER A l'IMPULS A LA RECUPERACIÓ: La norma contempla determinades mesures encaminades a l'impuls  a la recuperació de l'activitat judicial:

Activitat dels jutjats.

  • AUGMENT DE JUDICIS I PROCESSOS: MESURES PER A FER  FRONT AL PREVISIBLE INCREMENT DE PROCEDIMENTS JUDICIALS:   El Reial decret- conté mesures per a fer front al previsible increment de processos concursals en els jutjats del Mercantil. Aquestes són les més destacades:

Aument dels judicis i processos.

  • MESURES DE SEGURETAT EN EL TREBALL: El Reial decret llei estableix sèrie de mesures organitzatives i  tecnològiques relacionades amb la seguretat en el treball i té com a finalitat garantir la salut dels funcionaris i operadors per a evitar nous contagis. Es tracta d'una sèrie de limitacions que hauran de contemplar-se en els jutjats i tribunals durant el que quedi d'estat d'alarma i en els tres mesos posteriors a l'aixecament de les mesures excepcionals. Són les següents:

Mesures de seguretat en el treball.

  • LA INFORMÀTICA I ELS MITJANS TELEMÀTICS: MESURES EN MATÈRIA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL: El Reial decret llei estableix dues reformes concretes en matèria de transformació digital

LA INFORMÀTICA I ELS MITJANS TELEMÀTICS.

 

ALCALDEALDIA

MESURES ESPECIALS EN CONTRACTACIÓ PÚBLICA i PELS JUTJATS I TRIBUNALS REIAL DECRET-LLEI 16/2020, DE 28 D’ABRIL, DE MESURES PROCESSALS I ORGANITZATIVES PER A FER FRONT AL COVID-19 EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA (BOE 29 de abril de 2020)

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter