dimecres, juliol 10, 2019 - 09:22

NOVA ORDENANÇA TAXES OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC LÍNIES, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS

Als nous Alcaldes/ses (I regidor d'hisenda)

Si vol saber els RECURSOS TRIBUTARIS DEL SEU AJUNTAMENT, EL CORRECTE SERÀ REVISAR LES ORDENANCES; D'ELLES DEPENEN DELS INGRESSOS I D'ELLS ELS SEUS NOUS PROJECTES.

SOM ESPECIALISTES EN OBTENIR RECURSOS ECONÒMICS PER A LES ENTITATS LOCALS

 • TAXA DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA I D'ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS
 • IMPOST SOBRE INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS I OBRES
 • IMPOST DE PLUSVÀLUA, avui revisada pel Tribunal Constitucional
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. Rústics, urbans iBICES (el major ingrés)
 • IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)
 • ETC ...

DES DEL 2016 EL TRIBUNAL SUPREM HA VALIDAT EL NOSTRE TREBALL EN LA IMPLANTACIÓ D'UNA NOVA ORDENANÇA QUE APROVA LA TAXA MUNICIPAL PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A LES LÍNIES DE TRANSPORT ELÈCTRIC, OLEODUCTES, GASODUCTES ETC...

Tràmits per a la implantació de la Taxa

 • Redacció de l'ordenança
 • Redacció de l'Informe tècnic-jurídic-econòmic
 • Càlcul de tarifes
 • Publicació a la web de l'ajuntament (noves lleis 39 i 40/2015) per 15 dies
 • Aprovació inicial de l'ordenança i les tarifes pel Ple
 • Publicació per 30 dies hàbils (amb la nova Llei són uns 45-50 dies naturals)
 • Resolució d'al·legacions pel Ple
 • Aprovació definitiva
 • Publicació de les ordenances i tarifes en el BOP abans del 31 de desembre de 2017.

ENCÀRRECS: DURANT JULIOL I SETEMBRE DE 2019, perquè es pugui tramitar i entrar en vigor l'1 de gener de 2020

VEURE LA NOSTRA EXPERIÈNCIA I ESPECIALITAT [veure enllaç]

 

ALCALDEALDIA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter