dijous, febrer 18, 2021 - 09:18

PROPOSICIÓ NO DE LLEI PER A L’ELABORACIÓ D’UN ESTATUT BÀSIC DELS MUNICIPIS DE MENOR POBLACIÓ

El Butlletí Oficial del Congrés dels Diputats recull la presentació d’una Proposició no de llei, sobre l’elaboració de l’ «Estatut Bàsic dels Municipis de Menor Població», per al seu debat en la Comissió de Política Territorial i Funció Pública.

a) fixar la població al territori;

b) mantenir la qualitat democràtica dels municipis; i

c) garantir les condicions de vida dels ciutadans, amb independència del territori en el qual resideixin, mitjançant la prestació d’uns serveis públics de qualitat.

I. ELS PETITS MUNICIPIS.

Els petits municipis

II. OBJECTIUS DE LA INICIATIVA PRESENTADA.

Objectius de la iniciativa presentada

III. ESTRATÈGIA NACIONAL ENFRONT DEL REPTE DEMOGRÀFIC.

Estrategia nacional enfront al repte demografic

IV. EFECTES DEL FUTUR ESTATUT BÀSIC.

Efectes del futur estatut basic.

 

Anirem informant del TRÀMIT PARLAMENTARI i creiem que es tracta d’una bona iniciativa.

 

ALCALDEALDIA,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI PER A L’ELABORACIÓ D’UN ESTATUT BÀSIC DELS MUNICIPIS DE MENOR POBLACIÓ

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter