13/05/2021 - 12:52

REIAL DECRET-LLEI 7/2021, DE 27 D'ABRIL, DE TRANSPOSICIÓ DE DIRECTIVES DE LA UNIÓ EUROPEA.

REIAL DECRET-LLEI 7/2021, DE 27 D'ABRIL, DE TRANSPOSICIÓ DE DIRECTIVES DE LA UNIÓ EUROPEA.

06/05/2021 - 13:28

NOTA INFORMATIVA RESPECTE SENTÈNCIA SOBRE LES SENYALS DE TRÀNSIT VIARI FACULTAT PRÒPIA, O NO, DE CADA AJUNTAMENT, REGULADA A TRAVÉS D’ORDENANCES MUNICIPALS

NOTA INFORMATIVA RESPECTE SENTÈNCIA SOBRE LES SENYALS DE TRÀNSIT VIARI FACULTAT PRÒPIA, O NO, DE CADA AJUNTAMENT, REGULADA A TRAVÉS D’ORDENANCES MUNICIPALS

23/03/2021 - 14:22

IMPORTANT SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM!! INTERPRETACIÓ DE CONTRACTES PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ

IMPORTANT SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM!! INTERPRETACIÓ DE CONTRACTES PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ

02/03/2021 - 11:21

INFORMACIÓ IMPORTANT!! ESFORÇ FISCAL DE LES CORPORACIONS LOCALS

INFORMACIÓ IMPORTANT!! ESFORÇ FISCAL DE LES CORPORACIONS LOCALS

18/02/2021 - 09:18

PROPOSICIÓ NO DE LLEI PER A L’ELABORACIÓ D’UN ESTATUT BÀSIC DELS MUNICIPIS DE MENOR POBLACIÓ

PROPOSICIÓ NO DE LLEI PER A L’ELABORACIÓ D’UN ESTATUT BÀSIC DELS MUNICIPIS DE MENOR POBLACIÓ

09/02/2021 - 11:15

DECRET LLEI 54/2020, DE 29 DE DESEMBRE, DE NECESSITATS FINANCERES DEL SECTOR PÚBLIC EN PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA

DECRET LLEI 54/2020, DE 29 DE DESEMBRE, DE NECESSITATS FINANCERES DEL SECTOR PÚBLIC EN PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA

04/02/2021 - 08:48

NOVES DISPOSICIONS LEGALS EN MATERIA D'HABITATGE, NOVES MODALITATS D'ALLOTJAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I MESURES EXTRAORDINÀRIES DE CARÀCTER ECONÒMIC EN EL SECTOR DE LES INSTAL·LACIONS JUVENILS

NOVES DISPOSICIONS LEGALS EN MATERIA D'HABITATGE, NOVES MODALITATS D'ALLOTJAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I MESURES EXTRAORDINÀRIES DE CARÀCTER ECONÒMIC EN EL SECTOR DE LES INSTAL·LACIONS JUVENILS

26/01/2021 - 09:16

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESTABLEIX JURISPRUDÈNCIA I DICTAMINA QUE ELS TERRENYS INCLOSOS EN LA XARXA NATURA 2000 HAN DE PROTEGIR-SE COM A SÒLS NO URBANITZABLES D'ESPECIAL PROTECCIÓ.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESTABLEIX JURISPRUDÈNCIA I DICTAMINA QUE ELS TERRENYS INCLOSOS EN LA XARXA NATURA 2000 HAN DE PROTEGIR-SE COM A SÒLS NO URBANITZABLES D'ESPECIAL PROTECCIÓ.

19/01/2021 - 13:10

L'ADMINISTRACIÓ LOCAL COM A PEÇA CLAU EN EL CONEIXEMENT DE LES NECESSITATS I EN EL SERVEI DIRECTE A LA CIUTADANIA. MESURES PER A PAL·LIAR ELS GREUS PERJUDICIS QUE PRODUEIX LA CRISI SANITÀRIA, ECONÒMICA I SOCIAL GENERADA PER LA COVID-19 EN LA POBLACIÓ.

L'ADMINISTRACIÓ LOCAL COM A PEÇA CLAU EN EL CONEIXEMENT DE LES NECESSITATS I EN EL SERVEI DIRECTE A LA CIUTADANIA. MESURES PER A PAL·LIAR ELS GREUS PERJUDICIS QUE PRODUEIX LA CRISI SANITÀRIA, ECONÒMICA I SOCIAL GENERADA PER LA COVID-19 EN LA POBLACIÓ.

13/01/2021 - 10:21

MODERNITZACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I EXECUCIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA.

MODERNITZACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I EXECUCIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA.

24/12/2020 - 08:47

LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2021 I ELS BANCS, COMISSIONS PERCEBUDES PEL MANTENIMENT DE COMPTE DELS AJUNTAMENTS D’ESTALVI I SUPERÀVITS PRESSUPOSTARIS.

LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2021 I ELS BANCS, COMISSIONS PERCEBUDES PEL MANTENIMENT DE COMPTE DELS AJUNTAMENTS D’ESTALVI I SUPERÀVITS PRESSUPOSTARIS.

24/11/2020 - 14:13

Informació del PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A 2021 i del REIAL DECRET-LLEI 34/2020, DE 17 DE NOVEMBRE, DE MESURES URGENTS.

Informació del PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A 2021 i del REIAL DECRET-LLEI 34/2020, DE 17 DE NOVEMBRE, DE MESURES URGENTS.

17/11/2020 - 10:56

NOTES D’INTERÈS SOBRE LA SUSPENSIÓ DE LA REGLA DE LA DESPESA

NOTES D’INTERÈS SOBRE LA SUSPENSIÓ DE LA REGLA DE LA DESPESA

12/11/2020 - 11:37

EL GOVERN INFORMA SOBRE ELS DUBTES EN LA SUSPENSIÓ DE LES REGLES FISCALS

EL GOVERN INFORMA SOBRE ELS DUBTES EN LA SUSPENSIÓ DE LES REGLES FISCALS

04/11/2020 - 18:24

NOTA INFORMATIVA SOBRE SUSPENSIÓ DE LA REGLA DE LA DESPESA 2019 I 2020

NOTA INFORMATIVA SOBRE SUSPENSIÓ DE LA REGLA DE LA DESPESA 2019 I 2020

16/10/2020 - 12:15

NOVES MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA A CATALUNYA

NOVES MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA A CATALUNYA

08/10/2020 - 10:15

TELETREBALL ALS AJUNTAMENTS

TELETREBALL ALS AJUNTAMENTS

01/10/2020 - 13:10

NOVETATS D'INTERES PER ALS AJUNTAMENTS

NOVETATS D'INTERES PER ALS AJUNTAMENTS

25/09/2020 - 13:27

NOVES DISPOSICIONS LEGALS SOBRE CONTRACTES PÚBLICS, REGISTRE CIVIL I PROCEDIMENTS JUDICIALS

NOVES DISPOSICIONS LEGALS SOBRE CONTRACTES PÚBLICS, REGISTRE CIVIL I PROCEDIMENTS JUDICIALS

24/09/2020 - 13:48

OCTUBRE 2020 PER A APROVAR LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB LÍNIES ELÈCTRIQUES, GASODUCTES, OLEODUCTES, AIGUA, etc…

OCTUBRE 2020 PER A APROVAR LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB LÍNIES ELÈCTRIQUES, GASODUCTES, OLEODUCTES, AIGUA, etc…

17/09/2020 - 12:43

LLEI 7/2020, DE 2 DE JULIOL, DE L’AGENCIA DE LA NATURA DE CATALUNYA

LLEI 7/2020, DE 2 DE JULIOL, DE L’AGENCIA DE LA NATURA DE CATALUNYA

20/08/2020 - 10:48

REIAL DECRET-LLEI 27/2020, DE 4 D'AGOST, DE MESURES FINANCERES, DE CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT, APLICABLES A LES ENTITATS LOCALS.

REIAL DECRET-LLEI 27/2020, DE 4 D'AGOST, DE MESURES FINANCERES, DE CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT, APLICABLES A LES ENTITATS LOCALS.

30/07/2020 - 11:16

EL TRIBUNAL SUPREM ANALITZA EL CAS D'UN AJUNTAMENT QUE RECUPERA UN SERVEI QUE VENIA PRESTANT UNA EMPRESA PRIVADA, EXISTEIX SUBROGACIÓ EMPRESARIAL?

EL TRIBUNAL SUPREM ANALITZA EL CAS D'UN AJUNTAMENT QUE RECUPERA UN SERVEI QUE VENIA PRESTANT UNA EMPRESA PRIVADA, EXISTEIX SUBROGACIÓ EMPRESARIAL?

21/07/2020 - 13:06

ROMANENT DE TRESORERIA EN PERILL, ESBORRANY D'ACORD ENTRE EL GOVERN D'ESPANYA I LA FEMP PER A CONTRIBUIR DES DELS MUNICIPIS A DESENVOLUPAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE, L'AGENDA URBANA I POLÍTIQUES DE CURES I SUPORT A LA CULTURA

ROMANENT DE TRESORERIA EN PERILL, ESBORRANY D'ACORD ENTRE EL GOVERN D'ESPANYA I LA FEMP PER A CONTRIBUIR DES DELS MUNICIPIS A DESENVOLUPAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE, L'AGENDA URBANA I POLÍTIQUES DE CURES I SUPORT A LA CULTURA

16/07/2020 - 09:05

REIAL DECRET LLEI 26/2020, DE MESURES DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA PER FER FRONT A L'IMPACTE DEL COVID-19 EN ELS ÀMBITS DE TRANSPORTS I HABITATGE i DECRET LLEI 27/2020, DE 13 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 18/2009, DE 22 D'OCTUBRE, DE SALUT PÚBLICA

REIAL DECRET LLEI 26/2020, DE MESURES DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA PER FER FRONT A L'IMPACTE DEL COVID-19 EN ELS ÀMBITS DE TRANSPORTS I HABITATGE i DECRET LLEI 27/2020, DE 13 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 18/2009, DE 22 D'OCTUBRE, DE SALUT PÚBLICA

09/07/2020 - 09:19

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE I AL DOGC

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE I AL DOGC

30/06/2020 - 12:56

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE

23/06/2020 - 14:50

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE

16/06/2020 - 16:02

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE

09/06/2020 - 14:00

NOVETATS IMPORTANTS EN LA DESESCALADA

NOVETATS IMPORTANTS EN LA DESESCALADA

01/06/2020 - 11:32

NOVES FASES DE LA DESESCALADA

NOVES FASES DE LA DESESCALADA

27/05/2020 - 12:16

PLA EUROPEU DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA, NOVETATS B.O.E. 27 DE MAIG DE 2020, NOVETATS DOGC DE 27 DE MAIG DE 2020 I PILARS LOCALS PER A LA REACTIVACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA FEMP

PLA EUROPEU DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA, NOVETATS B.O.E. 27 DE MAIG DE 2020, NOVETATS DOGC DE 27 DE MAIG DE 2020 I PILARS LOCALS PER A LA REACTIVACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA FEMP

25/05/2020 - 10:36

ALÇAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS I JUDICIALS

ALÇAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS I JUDICIALS

22/05/2020 - 13:17

PUBLICACIONS BOE i DOGC 22 DE MAIG DE 2020

PUBLICACIONS BOE i DOGC 22 DE MAIG DE 2020

20/05/2020 - 13:43

BOE 20 DE MAIG DE 2020: US OBLIGATORI DE MASCARETES I DOGC DE 20 DE MAIG DE 2020: SUBVENCIONS I ACTIVITATS DE VETLLA

BOE 20 DE MAIG DE 2020: US OBLIGATORI DE MASCARETES I DOGC DE 20 DE MAIG DE 2020: SUBVENCIONS I ACTIVITATS DE VETLLA

18/05/2020 - 16:20

CIRCULAR INFORMATIVA RESPECTE A L'ORDRE SND/414/2020, DE 16 DE MAIG, PER A LA FLEXIBILITZACIÓ DE DETERMINADES RESTRICCIONS D'ÀMBIT NACIONAL ESTABLERTES DESPRÉS DE LA DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA EN APLICACIÓ DE LA FASE 2 DEL PLA PER A LA TRANSICIÓ

CIRCULAR INFORMATIVA RESPECTE A L'ORDRE SND/414/2020, DE 16 DE MAIG, PER A LA FLEXIBILITZACIÓ DE DETERMINADES RESTRICCIONS D'ÀMBIT NACIONAL ESTABLERTES DESPRÉS DE LA DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA EN APLICACIÓ DE LA FASE 2 DEL PLA PER A LA TRANSICIÓ

15/05/2020 - 13:56

ELS FITXERS DE MOROSOS: LEGALITAT I DRET A L’HONOR

ELS FITXERS DE MOROSOS: LEGALITAT I DRET A L’HONOR

14/05/2020 - 15:44

COMPENDI DE LES NOSTRES NOTÍCIES, FINS A DATA D’AVUI, EN RELACIÓ A LES MESURES ADOPTADES PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DEL COVID-19.

COMPENDI DE LES NOSTRES NOTÍCIES, FINS A DATA D’AVUI, EN RELACIÓ A LES MESURES ADOPTADES PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DEL COVID-19.

08/05/2020 - 14:33

PLA DE DESESCALADA

PLA DE DESESCALADA

07/05/2020 - 16:19

NOVETATS D’INTERÈS LOCAL INTRODUÏDES PEL DECRET LLEI 16/2020, DE 5 DE MAIG, DE MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA, AJUTS DE CARÀCTER SOCIAL, CONTRACTACIÓ I MOBILITAT PER FER FRONT A LA COVID-19 (D.O.G.C. 7 de maig de 2020)

NOVETATS D’INTERÈS LOCAL INTRODUÏDES PEL DECRET LLEI 16/2020, DE 5 DE MAIG, DE MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA, AJUTS DE CARÀCTER SOCIAL, CONTRACTACIÓ I MOBILITAT PER FER FRONT A LA COVID-19 (D.O.G.C. 7 de maig de 2020)

07/05/2020 - 16:11

COMPILACIÓ DE COMUNICATS DE L'AEPD EN MATÈRIA DE TRACTAMENT DE DADES PERSONAL EN EL CONTEXT DE L'ACTUAL CRISI SANITARIA PROVOCADA PEL COVID-19.

COMPILACIÓ DE COMUNICATS DE L'AEPD EN MATÈRIA DE TRACTAMENT DE DADES PERSONAL EN EL CONTEXT DE L'ACTUAL CRISI SANITARIA PROVOCADA PEL COVID-19.

06/05/2020 - 13:04

¡ATENCIÓ! NOVES MESURES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA (B.O.E. 6 de maig)

¡ATENCIÓ! NOVES MESURES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA (B.O.E. 6 de maig)

05/05/2020 - 12:47

CIRCULAR INFORMATIVA RESPECTE A LES NOVETATS D’INTERÈS LOCAL INTRODUÏDES PEL DECRET LLEI 14/2020, DE 28 D’ABRIL, PEL QUAL S’ADOPTEN MESURES EN RELACIÓ AMB EL SISTEMA SANITARI INTEGRAL D’UTILITZACIÓ PÚBLICA, EN L’ÀMBIT TRIBUTARI I SOCIAL

CIRCULAR INFORMATIVA RESPECTE A LES NOVETATS D’INTERÈS LOCAL INTRODUÏDES PEL DECRET LLEI 14/2020, DE 28 D’ABRIL, PEL QUAL S’ADOPTEN MESURES EN RELACIÓ AMB EL SISTEMA SANITARI INTEGRAL D’UTILITZACIÓ PÚBLICA, EN L’ÀMBIT TRIBUTARI I SOCIAL

04/05/2020 - 15:31

MESURES DE DESCONFINAMENT PROGRESSIVES. FASE “0” des del 4 de maig. NOVETATS IMPORTANTS B.O.E.

MESURES DE DESCONFINAMENT PROGRESSIVES. FASE “0” des del 4 de maig. NOVETATS IMPORTANTS B.O.E.

30/04/2020 - 16:29

MESURES ESPECIALS EN CONTRACTACIÓ PÚBLICA i PELS JUTJATS I TRIBUNALS REIAL DECRET-LLEI 16/2020, DE 28 D’ABRIL, DE MESURES PROCESSALS I ORGANITZATIVES PER A FER FRONT AL COVID-19 EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA (BOE 29 de abril de 2020)

MESURES ESPECIALS EN CONTRACTACIÓ PÚBLICA i PELS JUTJATS I TRIBUNALS REIAL DECRET-LLEI 16/2020, DE 28 D’ABRIL, DE MESURES PROCESSALS I ORGANITZATIVES PER A FER FRONT AL COVID-19 EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA (BOE 29 de abril de 2020)

30/04/2020 - 16:05

TORNADA A LA NORMALITAT: guia de dates, fases, i totes les claus per a la desescalada

TORNADA A LA NORMALITAT: guia de dates, fases, i totes les claus per a la desescalada

27/04/2020 - 15:54

B.O.E. DISSABTE, 25 D’ABRIL 2020: ¡NOVES MESURES URGENTS!

B.O.E. DISSABTE, 25 D’ABRIL 2020: ¡NOVES MESURES URGENTS!

24/04/2020 - 11:36

RESOLUCIÓ ARP/842/2020, de 8 d'abril, per la qual es convoquen les ajudes per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

RESOLUCIÓ ARP/842/2020, de 8 d'abril, per la qual es convoquen les ajudes per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

22/04/2020 - 14:13

BOE 22 D’ABRIL 2020: ¡NOVES MESURES URGENTS! PUBLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 15/2020, DE 21 D'ABRIL, DE MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES PER A DONAR SUPORT A l'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ. ENTRADA EN VIGOR: 23 DE ABRIL DE 2020

BOE 22 D’ABRIL 2020: ¡NOVES MESURES URGENTS! PUBLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 15/2020, DE 21 D'ABRIL, DE MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES PER A DONAR SUPORT A l'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ. ENTRADA EN VIGOR: 23 DE ABRIL DE 2020

21/04/2020 - 16:44

EXTRACTE DE LES NOSTRES NOTÍCIES PUBLICADES, FINS A LA DATA D’AVUI, EN RELACIÓ A LES MESURES ACORDADES PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DEL COVID-19.

EXTRACTE DE LES NOSTRES NOTÍCIES PUBLICADES, FINS A LA DATA D’AVUI, EN RELACIÓ A LES MESURES ACORDADES PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DEL COVID-19.

16/04/2020 - 13:05

RECOPILACIÓ DE CONSULTES D’AJUNTAMENTS EN ÈPOCA DEL COVID-19. SELECCIÓ DE CONSULTES I LA NOSTRA OPINIÓ (Període 16/3/2020 a 15/4/2020)

RECOPILACIÓ DE CONSULTES D’AJUNTAMENTS EN ÈPOCA DEL COVID-19. SELECCIÓ DE CONSULTES I LA NOSTRA OPINIÓ (Període 16/3/2020 a 15/4/2020)

15/04/2020 - 13:19

INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A LES EMPRESES MUNICIPALS DE CATALUNYA, I PER EMPRESES PRIVADES O AUTÒNOMS QUE PRESTIN SERVEIS EN EL SEU TERME MUNICIPAL:

INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A LES EMPRESES MUNICIPALS DE CATALUNYA, I PER EMPRESES PRIVADES O AUTÒNOMS QUE PRESTIN SERVEIS EN EL SEU TERME MUNICIPAL:

14/04/2020 - 13:47

TORNADA AL TREBALL: Dilluns, 13 d'abril i dimarts 14 d'abril en 8 CCAA.

TORNADA AL TREBALL: Dilluns, 13 d'abril i dimarts 14 d'abril en 8 CCAA.

09/04/2020 - 10:27

REIAL DECRET-LLEI 13/2020, DE 7 D’ABRIL, PEL QUAL S’ADOPTEN DETERMINADES MESURES URGENTS EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ AGRÀRIA

REIAL DECRET-LLEI 13/2020, DE 7 D’ABRIL, PEL QUAL S’ADOPTEN DETERMINADES MESURES URGENTS EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ AGRÀRIA

08/04/2020 - 13:20

ELS EFECTES DE LES MESURES ACORDADES PEL COVID-19 ALS CONTRACTES D’ARRENDAMENT DE LOCALS DELS AJUNTAMENTS

ELS EFECTES DE LES MESURES ACORDADES PEL COVID-19 ALS CONTRACTES D’ARRENDAMENT DE LOCALS DELS AJUNTAMENTS

07/04/2020 - 11:38

PUBLICACIONS D’INTERÈS PER ALS AJUNTAMENTS

PUBLICACIONS D’INTERÈS PER ALS AJUNTAMENTS

06/04/2020 - 10:36

NOTES BÁSIQUES PER ALS AJUNTAMENTS SOBRE TELETREBALL, PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I SEGURETAT

NOTES BÁSIQUES PER ALS AJUNTAMENTS SOBRE TELETREBALL, PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I SEGURETAT

03/04/2020 - 09:24

LA CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA I LA SEVA APLICACIÓ ALS CONTRACTES DERIVATS DE LA CRISIS SANITÀRIA CAUSADA PEL CORONAVIRUS

LA CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA I LA SEVA APLICACIÓ ALS CONTRACTES DERIVATS DE LA CRISIS SANITÀRIA CAUSADA PEL CORONAVIRUS

02/04/2020 - 10:23

ARTICLE COMPLEMENTARI RESPECTE A LES MESURES DEL REIAL DECRET LLEI 11/2020, DE 31 DE MARÇ, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER A FER FRONT AL COVID-19, QUE AFECTEN LES ENTITATS LOCALS

ARTICLE COMPLEMENTARI RESPECTE A LES MESURES DEL REIAL DECRET LLEI 11/2020, DE 31 DE MARÇ, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER A FER FRONT AL COVID-19, QUE AFECTEN LES ENTITATS LOCALS

01/04/2020 - 16:27

MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER A FER FRONT AL COVID-19

MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER A FER FRONT AL COVID-19

31/03/2020 - 13:35

ESTAT D’ALARMA COVID-19: NOVES MESURES GENERALS QUE AFECTIN ALS AJUNTAMENTS

ESTAT D’ALARMA COVID-19: NOVES MESURES GENERALS QUE AFECTIN ALS AJUNTAMENTS

30/03/2020 - 10:33

MESURES LABORALS I DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA EN EMERGÈNCIA.

MESURES LABORALS I DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA EN EMERGÈNCIA.

27/03/2020 - 10:44

NOTA INFORMATIVA RESPECTE Al COMUNICAT EMÈS PER L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES EN EL CONTEXT DE L'EMERGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DERIVADA DE L'EXPANSIÓ DEL CORONAVIRUS.

NOTA INFORMATIVA RESPECTE Al COMUNICAT EMÈS PER L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES EN EL CONTEXT DE L'EMERGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DERIVADA DE L'EXPANSIÓ DEL CORONAVIRUS.

24/03/2020 - 12:20

Mesures en matèria de contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19

Mesures en matèria de contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19

23/03/2020 - 13:41

CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19: IMPORTANT!: MESURES RELATIVES A LES RESIDÈNCIES DE PERSONES MAJORS I CENTRES SOCIOSANITARIS MUNICIPALS O PRIVATS

CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19: IMPORTANT!: MESURES RELATIVES A LES RESIDÈNCIES DE PERSONES MAJORS I CENTRES SOCIOSANITARIS MUNICIPALS O PRIVATS

20/03/2020 - 13:41

NOTES SOBRE EL DIA A DIA DELS AJUNTAMENTS DURANT L'ESTAT D'ALARMA:

NOTES SOBRE EL DIA A DIA DELS AJUNTAMENTS DURANT L'ESTAT D'ALARMA:

20/03/2020 - 12:40

Ressenya informativa respecte a les novetats introduïdes pel Decret Llei 7/2020, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Ressenya informativa respecte a les novetats introduïdes pel Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i

19/03/2020 - 12:20

ÚLTIMA HORA! PUBLICACIÓ EN EL BOE DEL “REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19”. (ENTRADA EN VIGOR 18 DE MARÇ)

ÚLTIMA HORA! PUBLICACIÓ EN EL BOE DEL “REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19”. (ENTRADA EN VIGOR 18 DE MARÇ)

19/03/2020 - 12:09

ESTAT D’ALARMA COVID-19 DUBTES: PÈRDUES ECONÒMIQUES, CASOS DE FORÇA MAJOR, REFLEXIONS.

ESTAT D’ALARMA COVID-19 DUBTES: PÈRDUES ECONÒMIQUES, CASOS DE FORÇA MAJOR, REFLEXIONS.

19/03/2020 - 11:45

ALARMA CORONAVIRUS. PERSONAL LABORAL I FISCAL.

ALARMA CORONAVIRUS. PERSONAL LABORAL I FISCAL.

19/03/2020 - 11:31

RESUM DEL REAL DECRET 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'ALARMA pel COVID-19.

RESUM DEL REAL DECRET 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'ALARMA pel COVID-19.

19/03/2020 - 11:20

SEGUEIXEN ATESOS PELS NOSTRES SERVEIS JURÍDICS

TREBALLAR SEGUR CONTRA EL CORONAVIRUS

11/03/2020 - 18:06

QUAN UN AJUNTAMENT ENVIA DUES VEGADES LA MATEIXA NOTIFICACIÓ O L'ENVIA PER DIFERENTS VIES: QUINA DE LES DUES TINDRÀ VALIDESA?

QUAN UN AJUNTAMENT ENVIA DUES VEGADES LA MATEIXA NOTIFICACIÓ O L'ENVIA PER DIFERENTS VIES: QUINA DE LES DUES TINDRÀ VALIDESA?

06/02/2020 - 16:50

IMPORTANTS NOVETATS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

El BOE del dimecres 5 de febrer, publica el REIAL DECRET LLEI 3/2020 del Govern, amb entrada en vigor majoritàriament el 6 de febrer ACTUAL, és a dir immediatament i que, sense perjudici que hagi de ser validat pel Ple de les Corts, DESTAQUEM LA IMPORTANT

29/01/2020 - 16:46

INCIDÈNCIES DERIVADES DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE L’UNIÓ EUROPEA AL ANALITZAR ELS TRIBUTS ESTATALS, AUTONÒMICS I LOCALS D'ESPANYA.

INCIDÈNCIES DERIVADES DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE L’UNIÓ EUROPEA A L’ANALITZAR ELS TRIBUTS ESTATALS, AUTONÒMICS I LOCALS D'ESPANYA.

22/01/2020 - 12:54

NOVETATS NORMATIVES A TENIR EN COMPTE DES DE PRIMERS D'ANY 2020.

NOVETATS NORMATIVES A TENIR EN COMPTE DES DE PRIMERS D'ANY 2020.

16/01/2020 - 13:24

EL NOU RÈGIM JURÍDIC DELS FUNCIONARIS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL, ESPECIALMENT AL CONTROL ECONÒMIC.

​​​​​​​Davant les moltes consultes fetes principalment pels alcaldes/es, anem a exposar un breu resum, sense perjudici de personalitzar en les diverses casuístiques que puguin donar-se en els Ajuntaments

19/12/2019 - 09:33

RECOPILACIÓ DE LES NOTÍCIES MÉS INTERESSANTS DEL 2019 PER ALS AJUNTAMENTS

A continuació els oferim un llistat de totes les noticies que s’han publicat durant l’any 2019 que us poden ser d’interès.

14/11/2019 - 10:44

IMPORTANT! MODIFICACIÓ NORMATIVA QUE AFECTA LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Dimarts passat 5 de novembre de l'any en curs es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació de el sector públic i tel

18/10/2019 - 16:18

ÚLTIMS DIES PER A APROVAR LA NOVA TAXA QUE GRAVA L’UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC DE LES LÍNIES, CANONADES, ETC... DE LES EMPRESES ELÈCTRIQUES, DE GAS, ETC...

Taxa per l'utilització privativa del domini públic: instal·lacions d'energia i de telecomunicacions

16/10/2019 - 10:47

EL PARTICULAR PODRÀ IMPUGNAR UN ACTE DE L’ADMINISTRACIÓ DAVANT EL JUTJAT SI HA PRESENTAT UN RECURS DE REPOSICIÓ FORA DE TERMINI

En data 12 de juliol de 2019 el Tribunal Suprem va dictar una sentencia interessant per tots els Ajuntaments en relació a la IMPUGNACIÓ dels seus actes i a l’admissió dels recursos contenciosos-administratius.

27/09/2019 - 08:58

Els Consorcis i els Convenis en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

La LLEI 40/2015 que está en vigor des del 2 d’octubre del 2016, establia moltes novetats que destaquem:

25/09/2019 - 12:23

LA PLUSVÀLUA NOVAMENT EN LITIGI

Tant el Tribunal Suprem com el Constitucional, van abordar les liquidacions de Plusvàlua amb l'actual normativa de la Llei d'Hisendes Locals, Text refós de 2004, establint determinades nul·litats als seus preceptes i per això l'anul·lació de liquidacions

19/09/2019 - 09:11

LA TARDOR PER APROVAR O MODIFICAR ORDENANCES FISCALS. PASSOS IMPORTANTS PER NO PERDRE INGRESSOS DE L'ANY 2020

La Llei d'Hisendes Locals determina el procediment per a la modificació o implantació de noves ordenances fiscals

09/09/2019 - 10:07

L'IVA DE LES OPERACIONS DELS AJUNTAMENTS AMB SOCIETATS PÚBLIQUES des de l'entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017

El TEAC acaba de plantejar una qüestió prejudicial quan hi ha activitats pròpies d'actuació pública, bé perquè es mantenen dins de l'òrbita interna, en tractar de serveis de suport, bé perquè es tracta de serveis públics o predominantment públics, conside

10/07/2019 - 09:22

NOVA ORDENANÇA TAXES OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC LÍNIES, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS

Si vol saber els RECURSOS TRIBUTARIS DEL SEU AJUNTAMENT, EL CORRECTE SERÀ REVISAR LES ORDENANCES; D'ELLES DEPENEN DELS INGRESSOS I D'ELLS ELS SEUS NOUS PROJECTES.

03/07/2019 - 13:06

AUDITORIA TRIBUTÀRIA LOCAL

PER ALS AJUNTAMENTS DE 2019, AUDITORIA DELS PRINCIPALS RECURSOS TRIBUTARIS ACTUALS I PLA ESTRATÈGIC PER A LA NOVA LEGISLATURA

27/06/2019 - 10:30

I ARA, QUÈ FER COM A NOU ALCALDE/SSA?. LA NOSTRA SOLUCIÓ

El procés de les eleccions locals de 2019 acaba d'acabar: cada municipi té ja el seu alcalde o alcaldessa i en uns dies es formaran les Diputacions.

09/05/2019 - 10:35

NOVETAT PER ALS AJUNTAMENTS: IMPUGNACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L'IBI QÜESTIONANT EL VALOR CADASTRAL FERM

El Tribunal Suprem va dictar Sentència anul·lant liquidacions de l'IBI, argumentant que el valor cadastral dels terrenys no reflectia la situació urbanística.

16/04/2019 - 18:54

SILENCI ADMINISTRATIU POSITIU DAVANT LA PETICIÓ DE SUSPENSIÓ D'EXECUCIÓ D'UNA LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA.

Transcorregut el mes que fixa la Llei sense que l'Ajuntament hagi resolt el recurs de reposició, i únicament pel que fa a la suspensió sol·licitada, de l'execució d'una liquidació tributària, operarà el silenci administratiu positiu.

04/04/2019 - 13:28

CONSEQÜÈNCIES DE LA SIMULTANEÏTAT DE LES ELECCIONS GENERALS I LES LOCALS, AUTONÒMIQUES I EUROPEES PEL QUE FA A LA REGULACIÓ DE LA CAMPANYA ELECTORAL

El objectiu de la Instrucció és fixar els criteris interpretatius respecte a la norma reguladora de la campanya electoral en el cas de simultaneïtat de diversos processos electorals.

14/03/2019 - 11:06

CONEGUI LES DATES CLAU DEL CALENDARI ELECTORAL PER A LES ELECCIONS LOCALS D'AQUEST ANY 2019

Els adjuntem per al seu coneixement calendari electoral de les eleccions locals

28/02/2019 - 08:55

EL SUPREM FIXA COM ACCEDIR LEGALMENT A L'EMAIL DELS EMPLEATS EN CAS DE DELICTE

Els requisits que ha de complir una empresa per investigar legalment el correu electrònic dels seus empleats i que aquesta informació sigui considerada una prova vàlida en l'enjudiciament d'un delicte.

21/02/2019 - 09:31

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DELS AJUNTAMENTS PEL SOROLL

La Llei estatal 37/2003, de 17 novembre, del soroll, juntament amb les respectives legislacions sectorials autonòmiques i les ordenances municipals, regulen el delicat assumpte de la contaminació acústica.

14/02/2019 - 09:51

ÉS POSSIBLE EL PAGAMENT DEL PREU D'UN CONTRACTE ADMINISTRATIU EN ESPÈCIE?

La LCSP estableix els requisits legalment exigits pel que fa al preu dels contractes administratius.

07/02/2019 - 10:43

PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A l'ANY 2019

Coneix les limitacions de sou dels Membres de les Corporacions Locals

31/01/2019 - 09:44

ELECCIONS MUNICIPALS 2019. UN BON BALANÇ DELS INGRESSOS TRIBUTÀRIS PER A TANCAR LA LEGISLATURA.

Balanç dels ingressos tributàris per a tancar la legislatura

16/01/2019 - 13:12

Recopilació de las noticies més interessants del 2018 per als ajuntaments

Recopilació de totes les noticies que s'han anat publicant durant el 2018

10/01/2019 - 10:29

Mesures cadastrals: Reial Decret Llei 27/2018 pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral (BOE 29 desembre 2018)

Informació d'urgència des de l'1 de Gener de 2019 en relació a les mesures cadastrals

10/01/2019 - 10:10

Salari mínim, la revalorització de les pensions i Associacions i Fundacions

Informació d'urgència des de l'1 de Gener del 2019 en relació al salari mínim, la revalorització de les pensions i Associacions i Fundacions

20/12/2018 - 11:34

COMPATIBILITAT ENTRE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA I EL CÀNON PER OCUPACIÓ D'UN M.U.P.

No hem de confondre un Tribut, com ho és la Taxa, que està regulada en el TRLHL amb un Cànon, innombrables sentències del Tribunal Suprem s'ha distingit entre CÀNON i TAXA, sent dues figures clarament diferents.

12/12/2018 - 10:40

La nova Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals

Amb l'entrada en vigor de la nova Llei s'adapta a l'ordenament jurídic el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), culminant així el nou marc normatiu que regirà a partir d'ara en protecció de dades personals i drets digitals.

29/11/2018 - 09:43

LA CULPABILITAT DE LES COMPANYIES ELÈCTRIQUES EN EL PROCEDIMENT SANCIONADOR PER DEIXAR DE INGRESSAR LA TAXA DEL 1,5% EN EL TERMINI ESTABLERT PER LLEI

La infracció administrativa comesa per una empresa de subministrament elèctric que, al seu torn, constitueixi una infracció tributària per deixar d'ingressar en termini la taxa per ocupació és, al nostre entendre, una omissió culposa sancionable segons la

29/11/2018 - 09:28

LA REGULACIÓ DELS PATINETS ELÈCTRICS A LES ORDENANCES MUNICIPALS

Llevat que la normativa municipal habiliti expressament, els patinets elèctrics no puguin circular per la calçada ni per la vorera

22/11/2018 - 09:47

CLAUS DE L’APLICACIÓ DEL RÈGIM DE DISTÀNCIES DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES

Analitzem si una ordenança d’emplaçament de les instal·lacions ramaderes o l’ordenació urbanística, jurídicament poden o no impedir la continuació de l’activitat en cas de la seva transmissió o canvi de nom

15/11/2018 - 10:38

ELS RECURSOS ECONÒMICS DE LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES

Article dedicat a l'anàlisi dels recursos econòmics de les entitats municipals descentralitzades

02/11/2018 - 09:22

COM CONTRACTEN ELS CONSORCIS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS SIMILARS?

Determinats tipus d'entitats formades per ajuntaments es plantegen dubte respecte a si en contractar les seves obres o serveis i subministraments poden seguir actuant com si no fossin una administració pública.

26/09/2018 - 10:47

CÒMPUT DE TERMINIS EN ACTES ADMINISTRATIUS NOTIFICATS EN DIA INHÀBIL. ¿POSSIBLE INADMISSIÓ?

La data de venciment d'aquests terminis és la del dia correlatiu mensual de la data de notificació o publicació

13/09/2018 - 10:27

CÀNONS DE REGULACIÓ DE L'AIGUA I TARIFES D'UTILITZACIÓ DE L'AIGUA

Afectats pels cànons de regulació de l'aigua i tarifes d'utilització de l'aigua girats per les confederacions hidrogràfiques: Últimes Notícies

06/09/2018 - 10:47

COMPLIANCE PENAL - PREVENCIÓ DE RISCOS

COMPLIANCE PENAL - PREVENCIÓ DE RISCOS

09/08/2018 - 10:22

CLAUS DE L'APLICACIÓ DE LA PLUSVÀLUA DESPRÉS DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM DE 9 DE JULIOL DE 2018

El Tribunal Suprem, mitjançant la seva sentència de 9 de juliol de 2018 ha indicat clarament com actuar en relació amb l'existència o la inexistència del fet impositiu del tribut

02/08/2018 - 10:12

Mesures urgents per adaptar el dret espanyol a la normativa europea en matèria de protecció de dades

Aquest dilluns ha estat publicat al BOE el Reial Decret Llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

26/07/2018 - 09:50

Remissió telemàtica de contractes al Tribunal de Comptes, per les entitats i ens del Sector Públic Local

Es publica la Resolució de 3 de juliol de 2018, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual s'aprova la instrucció relativa a la tramesa telemàtica de contractes al Tribunal de Comptes, per les entitats i ens del Sector Públic Local

19/07/2018 - 09:51

Plusvàlua - Novetats després de la Sentència del Tribunal Suprem

Els obligats tributaris podran provar la inexistència d'un augment del valor del terreny davant l'Administració municipal

18/07/2018 - 12:36

El caràcter imprescindible de l'informe jurídic previ a la interposició d'accions

El Tribunal Suprem configura l'informe per a la interposició d'accions com una exigència processal que, de no cumplimentar-se, impedeix el vàlid exercici d'accions per a la defensa dels béns i drets de les entitats locals

04/07/2018 - 13:24

Presentació d'Alcalde al Día

Ens complau presentar aquesta Base de Dades Especialitzada en Tributació Local

22/06/2018 - 11:47

LA IMPORTÀNCIA DE LES ORDENANCES FISCALS

Taxa per l'utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local

22/06/2018 - 11:36

ELECCIONS LOCALS 2019

La preparació és l'eina més útil per guanyar les carreres de fons

04/06/2018 - 12:28

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

Utilització privativa o l'aprofitament especial local de les instal•lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua, i hidrocarburs

23/05/2018 - 14:08

Reflexions sobre la implantació de la figura del Pla Normatiu en l'Administració Local

L'article 132 de la Llei 39/2015 introdueix "ex novo" la figura del Pla Normatiu, el qual planteja nombrosos problemes per a la seva aplicació en l'Administració local

07/05/2018 - 09:45

El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) des de la perspectiva del petit municipi

Sàpiga com afecta al seu Ajuntament la implantació del nou RGPD. El Registre d'Activitats de Tractament (RAT) i la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD), qüestions clau

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter