Miércoles, Abril 20, 2022 - 09:50

NOVETATS SOBRE AJUTS I SUBVENCIONS A CATALUNYA

Convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Lleida. Resolució EMT/1001/2022, de 31 de març.

Publicació:

Publicació

Objecte:

Objecte

Beneficiaris:

Beneficiaris

Quantia:

Quantia

Termini:

Termini

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8646/1900770.pdf

Convocatòria 2022 de subvencions per a l'impuls i el suport de l'emprenedoria. Resolució EMT/1015/2022, de 6 d'abril.

Publicació:

Publicació 2

Objecte:

Objecte 2

Beneficiaris:

Beneficiaris 2

Quantia:

Quantia 2

Termini:

Termini 2

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8646/1900850.pdf

Convocatòria 2022 de subvencions per a l'impuls i el suport de l'emprenedoria. Resolució EMT/1016/2022, de 4 d'abril.

Publicació:

Publicació 6

Objecte:

Objecte 6

Beneficiaris:

Beneficiaris 6

Quantia:

Quantia 6

Termini:

Termini 6

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8646/1900916.pdf

Bases reguladores de la concessió de subvencions per a ajuntaments i associacions empresarials de caràcter territorial per impulsar i crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d'activitat econòmica (PAE). Ordre EMT/63/2022, de 7 d'abril.

Publicació:

Publicació 3

Objecte:

Objecte 3

Beneficiaris:

Beneficiaris 3

Quantia:

Quantia 3

Termini:

Termini 3

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8646/1900808.pdf

Convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis i a comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l'any 2022. Resolució  CLT/1030/2022, de 5 d'abril.

Publicació:

Publicació 4

Objecte:

Objecte 4

Beneficiaris:

Beneficiaris 4

Quantia:

Quantia 4

Termini:

Termini 4

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8647/1901130.pdf

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al suport a l'organització i celebració de premis i concursos culturals per al període 2022-2023. Resolució CLT/969/2022, de 5 d'abril.

Publicació:

Publicació 5

Objecte:

Objecte 5

Beneficiaris:

Beneficiaris 5

Quantia:

Quantia 5

Termini:

Termini 5

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8647/1901139.pdf

 

ALCALDEALDIA

NOVETATS SOBRE AJUTS I SUBVENCIONS A CATALUNYA

Confían en nosotros

Newsletter subscription

Inscríbase a nuestra newsletter y le mantendremos informado.

Suscríbase a la newsletter